Nutrition Comparison: Honey Vs Strawberries

Honey

g

(

)

Daily Values (%)

Strawberries

g

()

KCAL
%

5%

calories

5%

KCAL
%
G
%

5%

carbohydrates

5%

G
%
G
%

5%

dietary fiber

5%

G
%
G

5%

sugar

5%

G
G
%

5%

total fat

5%

G
%
G
%

5%

saturated fat

5%

G
%
G

5%

monounsaturated fat

5%

G
G

5%

polyunsaturated fat

5%

G
G

5%

trans fat

5%

G
MG

5%

cholesterol

5%

MG
MG
%

5%

sodium

5%

MG
%

5%

Vitamins and Minerals

5%

UG
%

5%

birthday calculator
A

5%

UG
%
MG
%

5%

Vitamin C

5%

MG
%
IU
%

5%

Vitamin D

5%

IU
%
MG
%

5%

calcium

5%

MG
%
MG
%

5%

iron

5%

MG
%
MG
%

5%

magnesium

5%

MG
%
MG
%

5%

potassium

5%

MG
%
MG
%

5%

thiamin ( Vit B1 )

5%

MG
%
MG
%

5%

riboflavin ( Vit B2 )

5%

MG
%
MG
%

5%

niacin ( Vit B3 )

5%

MG
%
MG
%

5%

Vitamin B6

5%

MG
%
MG
%

5%

pantothenic acid ( Vit B5 )

5%

MG
%
UG
%

5%

folate ( Vit B9 )

5%

UG
%
UG
%

5%

Vitamin B12

5%

UG
%
MG
%

5%

Vitamin E

5%

MG
%
UG
%

5%

Vitamin K

5%

UG
%
G
%

5%

protein

5%

G
%
UG
%

5%

biotin ( Vit B7 )

5%

UG
%
MG
%

5%

choline

5%

MG
%
MG
%

5%

chlorine

5%

MG
%
UG
%

5%

chromium

5%

UG
%
MG
%

5%

copper

5%

MG
%
UG
%

5%

fluoride

5%

UG
%
UG
%

5%

iodine

5%

UG
%
MG
%

5%

manganese

5%

MG
%
UG
%

5%

molybdenum

5%

UG
%
MG
%

5%

phosphorus

5%

MG
%
UG
%

5%

selenium

5%

UG
%
MG
%

5%

zinc

5%

MG
%
G

5%

Water

5%

G
G

5%

Starch

5%

G
G

5%

Alcohol

5%

G

See also  Chawanmushi – Món khai vị tuyệt vời của Nhật Bản

Related Posts