Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Thương Mại Xuân Anh

Lời giải Đề Án Môn Học Ngành Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa TOPICA – EHOU đề Case 18 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại Xuân Anh

CHÚ Ý: Đây là lời giải Đề án Môn học kế toán mẫu của  Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ Xa  TOPICA – EHOU Case 18 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại Xuân Anh, các anh chị tham khảo cho bài làm của mình thôi nhé, Không nên sử dụng lại hoàn toàn lời giải,  tại vì cũng có nhiều người tải nên khả năng trùng lặp rất cao, đã có trường hợp bài bị loại ạ.

Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo dịch vụ của em qua bài viết:==>  Báo giá viết đề án môn học Topica – Ehou hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864

PHÂN TÍCH MỘT SỐ THÔNG TIN thêm bnb vào ví metamask
CHÍNH CỦA CÔNG TY
một. : Phân tích cơ cấu tổ chức gia tài Case 18 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư và Thương Mại Xuân Anh

Chỉ tiêu tiến sỹ Năm 2013 Năm năm trước Năm năm ngoái
Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng Giá trị Tỷ trọng
TSLĐ và đầu tư thời gian ngắn 52.291.249.187 66,60 % 36.394.571.381 58,40 % 59.750.760.255 67,84 %
Tiền 4.077.045.255 5,19 % 3.115.838.702 5,00 % 13.202.042.698 14,99 %
Các số buộc phải thu 25.422.837.222 32,38 % 21.923.396.105 35,18 % 29.016.870.253 32,94 %
Hàng tồn dư 21.898.561.836 27,89 % 10.367.967.817 16,64 % 12.135.910.548 13,78 %
TSLĐ Đặc trưng 892.804.874 1,14 % 987.368.757 1,58 % 5.395.936.756 6,13 %
TSCĐ và đầu tư lâu năm 26.227.082.598 33,40 % 25.927.518.619 41,60 % 28.331.407.891 32,16 %
tiến sỹ cố định và thắt chặt 3.790.988.489 4,83 % 2.913.846.239 4,68 % 3.781.304.970 4,29 %
Các lượng ĐTTC lâu dài 5.176.298.903 6,59 % 5.176.298.903 8,31 % 5.176.298.903 5,88 %
CP XDCB dở dang 14.170.419.447 18,05 % 1.911.764.383 3,07 % 3.996.194.150 4,54 %
đầu tư 3.089.375.759 3,93 % 15.925.609.094 25,55 % 15.377.609.868 17,46 %
TỔNG tiến sỹ 78.518.331.785 100,00 % 62.322.090.000 100,00 % 88.082.168.146 100,00 %

 Phân tích sự biến động tài sản   Case 18 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại Xuân Anh

Chỉ tiêu tiến sỹ Biến động 2013 – năm trước Biến động năm trước – năm ngoái
Giá trị Tỷ lệ Tỷ trọng Giá trị Tỷ lệ Tỷ trọng
TSLĐ và đầu tư thời gian ngắn ( 15.896.677.806 ) – 30,40 % – 8,20 % 23.356.188.874 64,17 % 9,44 %
Tiền – 961.206.553 – 23,58 % – 0,19 % 10.086.203.996 323,71 % 9,99 %
Các số buộc phải thu – 3.499.441.117 – 13,76 % 2,80 % 7.093.474.148 32,36 % – 2,23 %
Hàng tồn dư – 11.530.594.019 – 52,65 % – 11,25 % 1.767.942.731 17,05 % – 2,86 %
TSLĐ khác lại 94.563.883 10,59 % 0,45 % 4.408.567.999 446,50 % 4,54 %
TSCĐ và đầu tư lâu năm ( 299.563.979 ) – 1,14 % 8,20 % 2.403.889.272 927 % – 9,44 %
tiến sỹ cố định và thắt chặt – 877.142.250 – 23,14 % – 0,15 % 867.458.731 29,77 % – 0,38 %
Các lượng ĐTTC lâu năm 0 0,00 % 1,71 % 0 0,00 % – 2,43 %
CP XDCB dở dang – 12.258.655.064 – 86,51 % – 14,98 % 2.084.429.767 109,03 % 1,47 %
đầu tư 12.836.233.335 415,50 % 21,62 % – 547.999.226 – 3,44 % – 8,10 %
TỔNG CỘNG tiến sỹ ( 16.196.241.785 ) – 20,63 % 25.760.078.146 41,33 %

Dựa trong bảng 2.1 và bảng 2.2 ta hoàn toàn có thể nhìn thấy :
– Giải đoạn 2013 – năm trước

Năm 2013 tổng tài sản của Công ty là 78.518.331.785 đồng sang năm 2014 Tổng TS DN đang quản lý và sử dụng 62.322.090.000 đồng, trong đó TS ngắn hạn là 36.394.571.381 đồng chiếm 58,40%, TS dài hạn 25.927.518.619 đồng chiếm 41,60%. So với tổng TS năm 2013 giảm đi 16.196.241.785 đồng với tỷ lệ giảm 20,63% (TS ngắn hạn giảm 15.896.677.806 đồng, trong khi đó TS dài hạn tăng 299.563.979 đồng).  Do vậy mà có thể thấy quy mô về vốn của DN giảm đi. Trong đó

– tiến sỹ lâu năm : tiến sỹ cố định và thắt chặt Doanh Nghiệp năm năm trước so sánh sở hữu năm 2013 hạn chế 877.142.250 đồng sở hữu tỷ suất tránh 23,14 %. Các lượng đầu tư tài chính lâu năm của những năm được xem là ko biến hóa. Tỷ trọng của tiến sỹ lâu năm vào tổng TS hạn chế 0,15 % .

– TS ngắn hạn: TS ngắn hạn năm 2013 là 52.291.249.187 đồng còn năm  2014 là 36.394.571.381 đồng  tức là giảm 15.896.677.806 đồng so với năm 2013, với tỷ lệ giảm 30,40%. Phân tích cơ cấu TS cho thấy giảm TS ngắn hạn chủ yếu do:

Giảm khối lượng dãy tồn dư ( năm 2013 được xem là 21.898.561.836 đồng vào lúc năm năm trước được xem là 21.898.561.836 đồng có nghĩa là năm năm trước hạn chế so sánh mang năm 2013 được xem là : 11.530.594.019 đồng, giật tỷ suất 52,65 %. Chứng tỏ năm năm trước Doanh Nghiệp tăng cường câu hỏi cung cấp dãy tịch thu bản chất và phóng thích dãy tồn dư .
Các lượng nên thu năm năm trước so sánh có năm 2013 tránh 3.499.441.117 đồng vì năm 2013 những lượng cần thu được xem là 25.422.837.222 đồng lịch sự tới năm năm trước thì số lượng của số nào được xem là 21.923.396.105 đồng, tương đướng sở hữu tỷ suất hạn chế 13,76 %, tỷ lệ những số cần thu năm 2013 được xem là 32,38 % vào Tổng TS thời gian ngắn, năm năm trước được xem là 35,18 % hạn chế 7,46 %. Thể hiện Doanh Nghiệp tích cực và lành mạnh tịch thu những lượng nợ nên thu, tránh kém hiện tượng kỳ lạ tồn đọng bản chất vào khâu giao dịch thanh toán, có hạn câu hỏi nhằm chiếm hữu bản chất .
Tiền và những số tương tự tiền xu : Năm năm trước so sánh mang năm 2013 tránh được xem là 961.206.553 đồng sở hữu tỷ suất hạn chế 23,58 %. Nghĩa là hạn chế từ bỏ 4.077.045.255 đồng xuống vẫn 3.115.838.702 đồng
– Giai đoạn năm trước – năm ngoái
Năm năm ngoái Tổng TS DN 88.082.168.146 đồng, vào đấy tiến sỹ thời gian ngắn được xem là 59.750.760.255 đồng giật 67,84 %, tiến sỹ lâu dài 28.331.407.891 đồng, giật 32,16 %. So có tổng tiến sỹ năm năm trước cải thiện lên 25.760.078.146 đồng, sở hữu tỷ suất cải thiện 41,33 % ( tiến sỹ thời gian ngắn cải thiện 23.356.188.874 đồng, tiến sỹ lâu năm cải thiện 2.403.889.272 đồng ). chính thế cho nên cơ mà hoàn toàn có thể nhìn thấy mô hình về bản chất của Doanh Nghiệp cải thiện lên. Xét mỗi tiêu chuẩn đơn cử ta nhìn thấy
– tiến sỹ lâu dài : tiến sỹ cố định và thắt chặt của Doanh Nghiệp năm năm ngoái được xem là 3.781.304.970 đồng vào lúc ấy gia tài cố định và thắt chặt năm năm trước được xem là 2.913.846.239 đồng so sánh có năm năm trước cải thiện 867.458.731 đồng có tỷ suất cải thiện 29,77 %. Các số đầu tư lâu năm ( hầu hết được xem là đầu tư trong BDS ) hạn chế 547.999.226 đồng nghĩa là hạn chế tự 5.176.298.903 đồng xuống vẫn 5.176.298.903, có tỷ suất tránh – 3,44 % bộc lộ vấn đề đầu tư trong nhà đất của Doanh Nghiệp được xem là ko hiệu suất cao .
Tỷ trọng của tiến sỹ lâu năm vào tổng TS hạn chế – 9,44 % ( tỷ lệ tiến sỹ lâu năm năm năm trước được xem là 41,60 %, năm năm ngoái được xem là 32,16 % ) mang lại nhìn thấy Doanh Nghiệp mở màn hạn chế đầu tư và cải thiện năng lượng tự chủ tài chính .
– tiến sỹ thời gian ngắn : tiến sỹ thời gian ngắn năm năm ngoái được xem là 59.750.760.255 đồng cải thiện 23.356.188.874 đồng so sánh có năm năm trước bởi vì gia tài chống hạn năm năm trước được xem là 36.394.571.381 đồng, có tỷ suất cải thiện 64,17 %. Phân tích cơ cấu tổ chức tiến sỹ đến nhìn thấy lượng cải thiện đa phần bởi cải thiện những số Tiền và tương tự tiền trong game ( năm năm ngoái cải thiện so sánh mang năm năm trước được xem là : 10.086.203.996 đồng, cướp tỷ suất 323,71 %. Các số nên thu năm năm ngoái so sánh có năm năm trước cải thiện lên 7.093.474.148 đồng có nghĩa là tự 21.923.396.105 đồng cải thiện lên 29.016.870.253 đồng, sở hữu tỷ suất cải thiện 32,36 %, Điều nào bộc lộ Doanh Nghiệp tồn lại bản chất, bị người mua chiếm hữu bản chất cải thiện lên. Hàng tồn dư năm năm trước so sánh sở hữu năm năm ngoái cải thiện 1.767.942.731 đồng sở hữu tỷ suất cải thiện 17,05 %, chứng minh Doanh Nghiệp vào năm năm ngoái vẫn tồn dư đa dạng dãy vào nhà kho, chủ trương cung cấp dãy của Doanh Nghiệp không tương thích, dẫn tới tồn lại bản chất .

Xem bài viết ==>   Báo giá viết đề án môn học Topica – Ehou

See also  Phosphocreatine là gì? Công dụng, dược lực học và tương tác thuốc

Lời giải đề án môn học ngành Kế toán Viện Đại học Mở Hà Nội Hệ Từ XaCase 18 Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Công Ty Tnhh Đầu Tư & Thương Mại Xuân Anh –  Để bài làm chất lượng nhất và không bị trùng lặp, các anh chị tham khảo dịch vụ của em qua bài viết dịch vụ viết thuê đề án môn học hoặc nhắn nhanh qua SDT/ZALO ==>  https://zalo.me/0917193864

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *