Ví dụ Kiểu dữ liệu Boolean trong Java

Mình cá là bạn vừa mới tiếp xúc với Java. Mới đầu, bạn đã phải làm quen với một đống khái niệm mới nào là biến, hàm, kiểu dữ liệu, lớp, đa hình, … còn rất rất nhiều thứ khác nhau nữa.

Có thể sẽ gây khó khăn nhất định trong việc tiếp thu.

Hiểu được điều đó cho nên đây là một trong những lý do bài viết hôm nay ra đời, ở bài viết này mình sẽ cùng các bạn làm rõ một trong những kiểu dữ liệu rất quan trọng trong Java và hầu hết các ngôn ngữ lập trình khác đó là boolean.

Kiểu dữ liệu Boolean trong Java

Kiểu tài liệu Boolean trong Java

 
Nào, không luyên thuyên nữa, ta bắt đầu vào việc chính luôn.

1. Kiểu dữ liệu Boolean trong Java là gì?

Boolean là một trong những kiểu dữ liệu nguyên thủy trong Java, nó chỉ cho phép biến mang 2 giá trị true (ĐÚNG) hoặc false (SAI).

Cùng với kiểu dữ liệu nguyên thủy thì Java cũng đã được phát triển 1 lớp Boolean, nhằm hỗ trợ lập trình viên nhiều hơn.
 
Boolean khác biệt với hầu hết các kiểu dữ liệu khác vì nó chỉ cho phép 2 giá trị.

Vậy nên nó thường được sử dụng trong những trường hợp chỉ có 2 kết quả ĐÚNG hoặc SAI và đặc biệt thường sẽ được sử dụng làm điều kiện rẽ nhánh.
 
Để cho dễ hiểu thì mình sẽ liên hệ thực tế và cung cấp một ví dụ về kiểu dữ liệu boolean này.

Giả sử:

  • Bạn muốn lưu giá trị thời tiết vào một thời gian nhất định
  • Tại thời gian đó chỉ có 2 trường hợp hoàn toàn có thể xảy ra đó là có mưa hoặc không có mưa .
  • Như vậy ta chỉ cần lưu 1 biến troiMua với kiểu boolean, với giá trị true là có mưa còn false là không có mưa.

Khái niệm về kiểu dữ liệu boolean trong Java thì chỉ có bấy nhiêu, khá là dễ hiểu đúng không nào?

See also  flipping tiếng Anh là gì?

Song song với kiểu dữ liệu nguyên thủy thì như hầu hết kiểu dữ liệu nguyên thủy khác, Java đã được phát triển một lớp Boolean với mục đích hỗ trợ nhiều hơn cho lập trình viên.

2. Cách sử dụng boolean trong Java

Lý thuyết xong rồi, giờ vào thực hành thôi, giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi vào phần ví dụ code để hiểu hơn về kiểu dữ liệu này.

Bắt đầu với một ví dụ đơn giản xem tình trạng thời tiết hiện tại là mưa hay là không mưa.


public class Main

{

   public static void main(String[] args) {

      boolean troiMua = true;

      if (troiMua) {

         System.out.println(” Trời đang mưa “);

}

      else

{

         System.out.println(” Trời không mưa “);

}
}

}
 

Như bạn thấy, ở thời điểm ban đầu, vừa khai báo vài khởi tạo giá trị ban đầu của biến troiMua.


boolean troiMua = true;
 

Trong đó, kiểu dữ liệu của biến troiMuaboolean, giá trị khởi tạo là true.

Tiếp đó, trong cấu trúc điều kiện if … else, mình kiểm tra nếu biến troiMua mà đúng thì thông báo “Trời đang mưa”.

Ngược lại thì thông báo “Trời không mưa”.

Bạn cũng có thể làm thế này.


if (troiMua == true)
 

Nhưng điều đó không cần thiết.

Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với một ví dụ về kiểu boolean hơi nâng cao hơn một chút.

Nhưng đây là bài toán bạn sẽ thường gặp khi bạn lập trình ứng dụng thực tế nào đó.

Giả sử chúng ta muốn lưu giới tính của một sinh viên (theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì chỉ có 2 giới tính đó là nam hoặc nữ).

Ta sẽ có code cho lớp sinh viên như sau:


public class Student

{

   private String MSSV;

   private String ten;

   private boolean gioiTinh;

   / / Hàm khởi tạo đối tượng người tiêu dùng

   public Student(String MSSV, String ten, boolean gioiTinh)

{

      this.MSSV = MSSV;

      this.ten = ten;

      this.gioiTinh = gioiTinh;

}

   / / Các hàm get để lấy giá trị thuộc tính của đối tượng người tiêu dùng

   public String LayMSSV()

{

      return this.MSSV;

}

   public String LayTen()

{

      return this.

ten

;

}

   public boolean LayGioiTinh()

{

      return this.gioiTinh;

}

   / / Các hàm set để thiết lập giá trị thuộc tính của đối tượng người dùng

   public void DatMSSV (String MSSV)

{

      this.MSSV = MSSV;

}

   public void DatTen (String ten)

{

      this.ten = ten;

See also  Học tiếng anh online tại freetalk english có tốt như bạn nghĩ? - Chick Golden

}

   public void DatGioiTinh (boolean gioiTinh)

{

      this.gioiTinh = gioiTinh;

}

}
 

Sau đó ta sẽ sử dụng biến có kiểu dữ liệu boolean để xác định giới tính của đối tượng sinh viên.

Ở đây quy ước true là nữ còn false là nam (quy ước này tùy vào lập trình viên).


public static void main(String[] args)

{

   / / Khai báo một đối tượng người tiêu dùng Student

   Student student = new Student(” B1714757 “, ” Tran Thanh Tam “, false);

   if (student.LayGioiTinh())

      System.out.println(” Sinh viên : ” + student.LayTen() + “, giới tính : nữ “);

   else

      System.out.println(” Sinh viên : ” + student.LayTen() + “, giới tính : nam “);

}
 


Chúng ta vừa hoàn thành một ví dụ đơn giản về kiểu dữ liệu boolean, khá là dễ hiểu đúng không nào?

> Note: Trong KHÓA HỌC JAVA
 
Đừng quên, song song với kiểu dữ liệu nguyên thủy thì còn có một lớp Boolean hỗ trợ chúng ta trong việc lập trình.Chúng ta vừa hoàn thành xong một ví dụ đơn thuần về kiểu tài liệu boolean, khá là dễ hiểu đúng không nào ? Đừng quên, song song với kiểu tài liệu nguyên thủy thì còn có một lớphỗ trợ tất cả chúng ta trong việc lập trình .

3. Giới thiệu class Boolean trong Java

Về tác dụng và mục đích sử dụng thì lớp Boolean tương tự như kiểu boolean, tuy nhiên thứ được tạo ra từ lớp Boolean là một đối tượng và như vậy thì chúng ta sẽ có những phương thức đi kèm.
 
Những phương thức này hỗ trợ rất nhiều cho lập trình viên khi cần sử dụng.

Tuy nhiên phải nói luôn đó là nếu các bạn không có nhu cầu sử dụng các phương thức nhiều thì vẫn nên sử dụng kiểu dữ liệu boolean vì tốc độ truy xuất nhanh hơn cũng như tài nguyên sử dụng thấp hơn.

Dưới đây mình xin liệt kê một số phương thức trong lớp Boolean và tác dụng của nó:
 

  • parseBoolean(String s): Phương thức này phân tích chuỗi dưới dạng boolean. Boolean được trả về đại diện cho giá trị true nếu chuỗi truyền vào không phải là null, nếu chuỗi truyền vào ứng với “true” thì trả về true, nếu không thì trả về false.

  • booleanValue(): Phương thức này sẽ trả về giá trị của đối tượng Boolean dưới dạng kiểu boolean.

See also  GAINS là gì? -định nghĩa GAINS

  • valueOf(boolean b): Phương thức này sẽ trả về giá trị của biến boolean được truyền vào (thực sự thì mình thấy cái này khá vô dụng, thay vì dùng hàm thì chỉ cần gọi thẳng biến đó là xong, tuy nhiên chắc chắn sẽ có trường hợp cần sử dụng, chỉ là mình chưa biết thôi).

  • valueOf(String s): Phương thức này có tác dụng khá giống hàm parseBoolean(String s), tuy nhiên với trường hợp chuỗi truyền vào là null thì nó sẽ trả về false luôn.

  • Và cùng với 1 số ít phương pháp mặc định khác của lớp Object .

kiểu dữ liệu boolean trong Java cũng như giới thiệu sơ qua về lớp Boolean trong Java rồi.

Các bạn thấy chúng dễ sử dụng chứ?

Đừng quên luyện tập mỗi ngày một ít nhé. “Đi đi, chậm cũng được, miễn là đừng dừng lại”.

> Đợi chút! Có thể bạn đang khó khăn trong việc tìm kiếm tài liệu tự học Java bài bản, dễ hiểu bằng tiếng Việt? Nếu vậy thì thử ngay với Hướng dẫn Tự học JavaVà như vậy là tất cả chúng ta đã cùng nhau khám phá xong vềcũng như trình làng sơ qua vềrồi. Các bạn thấy chúng dễ sử dụng chứ ? Đừng quên rèn luyện mỗi ngày một chút ít nhé. “ Đi đi, chậm cũng được, miễn là đừng dừng lại ” .

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO CNTT NIIT – ICT HÀ NỘI

Học Lập trình chất lượng cao ( Since 2002 ). Học trong thực tiễn + Tuyển dụng ngay !

Đc : Tầng 3, 25T2, N05, Nguyễn Thị Thập, CG cầu giấy, TP.HN

SĐT : 02435574074 – 0383.180086

E-Mail : [email protected]

Website : https://gauday.com

Fanpage: https://facebook.com/NIIT.ICT/

# niit # icthanoi # niithanoi # niiticthanoi # hoclaptrinh # khoahoclaptrinh # hoclaptrinhjava # hoclaptrinhphp # java # php # python

Source: https://gauday.com
Category: Blog

Related Posts