Câu hỏi lý thuyết chương 1-Phạm Việt Kim – CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Câu hỏi lý – Studocu

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Câu hỏi lý thuyết:

Câu 1: Vấn đề đại diện: Ai sở hữu công ty cổ phần? Hãy trình bày quy trình mà ở đó chủ sở
hữu kiểm soát nhà quản trị công ty. Đâu là lý do chính để quan hệ đại diện tồn tại trong hình thức
công ty cổ phần? Trong hoàn cảnh đó sẽ nảy sinh những vấn đề gì?

Trả lời:

 • Người sở hữu công ty cổ phần là các cổ đông (người nắm giữ cổ phần) của công ty cổ
  phần.
 • Chủ sở hữu kiểm soát nhà quản trị thông qua hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị do cổ
  đông (chủ sở hữu) bầu ra sẽ có quyền tuyển dụng nhà quản trị, theo dõi hoạt động nhà
  quản trị hoặc sa thải nhà quản trị công ty nếu nhà quản trị không đạt được yêu cầu của
  hội đồng quản trị dựa trên định hướng, chiến lược phát triển của cổ đông (chủ sở hữu).
 • Quan hệ đại diện tồn tại trong hình thức công ty cổ phần vì mâu thuẫn lợi ích giữa chủ sở
  hữu và nhà quản trị.
 • Khi quan hệ đại diện xảy ra sẽ làm phát sinh chi phí đại diện. Chi phí đại diện có thể là
  chi tiêu không cần thiết cho nhà quản trị, chi phí giám sát nhà quản trị, chi phí cơ hội nếu
  nhà quản trị không thực hiện một dự án tốt (vì khi xảy ra rủi ro thì nhà quản trị có thể mất
  việc), chi phí ràng buộc nhà quản trị.

Câu 2: Mục tiêu của doanh nghiệp phi lợi nhuận: giả sử bạn là giám đốc tài chính của một
công ty phi lợi nhuận (ví dụ một bệnh viện phi lợi nhuận). Theo bạn loại mục tiêu phù hợp cho
bệnh viện này là gì?

Trả lời: mục tiêu của giám đốc tài chính trong bệnh viện phi lợi nhuận sẽ là phân bổ, kiểm soát
các khoản tài trợ vào chi tiêu, đầu tư tài chính của bệnh viện một cách hợp lý nhằm đảm bảo sự
hoạt động ổn định và an toàn của bệnh viện, kiểm soát các rủi ro tài chính, tránh bị phá sản.

Câu 3: Mục tiêu của doanh nghiệp: hãy đánh giá câu phát biểu sau: Những nhà quản trị không
nên tập trung vào giá trị cổ phiếu hiện hành bởi vì làm như thế sẽ dẫn đến việc quá chú trọng đến
lợi nhuận trong ngắn hạn mà hy sinh lợi nhuận trong dài hạn.

Trả lời: Tùy vào định hướng và chiến lược trong ngắn hạn và dài hạn của công ty mà nhà quản
trị đưa ra quyết định cho phù hợp.

Nhà quản lý hoàn toàn có thể chăm sóc tới trị giá CP đang thi hành vào tình huống trung tâm tư vấn du học chuẩn bị sẵn sàng ban hành CP thế hệ, kêu gọi gắn bản chất góp vốn đầu tư nhằm lan rộng ra quy mô kinh doanh thương mại hay vào thêm bnb vào ví metamask
thương vụ làm ăn M&A, thoái bản chất .. ì bảng giá CP bên trên Thị Trường tiếp tục với tác động ảnh hưởng tới quyết định hành động của căn nhà quản lý & ảnh hưởng tác động tới thực trạng tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, vào lâu năm ngôi nhà quản lý nhưng vẫn buộc phải tập trung chuyên sâu trong giá cả chủ chốt của doanh nghiệp, mang ra các kế hoạch góp vốn đầu tư, hỗ trợ vốn & cung ứng hài hòa và hợp lý nhằm mục đích nâng quá cao doanh thu, tối ưu hóa giá cả CP mang lại công ty chiếm hữu .

Câu 4: Đạo đức và mục tiêu công ty: Mục tiêu tối đa hóa giá trị của cổ phiếu có thể mâu thuẫn
với các mục tiêu khác như tránh hành vi phi pháp hoặc vô đạo đức không? Đặc biệt, bạn có nghĩ

các yếu tố cũng như bảo đảm an toàn của người mua & quần chúng công sức, môi trường tự nhiên, & sản phẩm & hàng hóa bình thường của cộng đồng tương thích có hạng mục nào là xuất xắc ko ? Hay các yếu tố nào là tầm thường bị bỏ lỡ ? Hãy trả một số trường hợp đơn cử nhằm minh họa câu vấn đáp của khách du lịch .

Trả lời: Để tối đa hóa giá trị cổ phiếu, nâng cao lợi nhuận, cắt giảm chi phí đôi khi sẽ phải cân
nhắc tới các vấn đề về pháp lý cũng như đạo đức doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp chỉ quan tâm
đến giá trị cổ phiếu hay lợi nhuận của doanh nghiệp mà bỏ qua các vấn đề pháp lý hoặc đạo đức
thì sẽ không thể hoạt động ổn định và lâu dài đồng thời còn có thể chịu các rủi ro lơn hơn liên
quan đến pháp luật, bồi thường gây ảnh hưởng xấu đến doanh nghiệp. Tuy nhiên, nếu doanh
nghiệp quá chú trọng đến các vấn đề pháp luật cũng như đạo đức có thể dẫn đến hao tổn nguồn
lực của doanh nghiệp, chi phí tăng cao đẫn đến lợi nhuận doanh nghiệp thấp, điều này mâu thuẫn
với mục đích của doanh nghiệp là tìm kiếm lợi nhuận, nâng cao giá trị cổ phần của chủ sở hữu.
Vì vậy nhà quản trị doanh nghiệp phải cân bằng giữa lợi nhuận với các vấn đề về pháp lý, đạo
đức để đảm bảo doanh nghiệp có thể hoạt động liên tục, an toàn và hiệu quả.

lấy một ví dụ : hầu như các trung tâm tư vấn du học chế tạo tiếp tục bắt buộc đối lập sở hữu yếu tố vạc thải ra thiên nhiên và môi trường. Để ko tạo ô nhiễm và độc hại ảnh hưởng tác động tới môi trường tự nhiên các công ty tư vấn du học tiếp tục nên giải quyết và xử lý chất thải trước lúc xả thải ra thiên nhiên và môi trường. Trong một số ít tình huống ngân sách giải quyết và xử lý chất thải siêu quá cao, khiến tác động ảnh hưởng Khủng tới doanh thu công ty tư vấn du học, mà trường hợp ko giải quyết và xử lý chất thải thì tiếp tục đương đầu sở hữu bài toán điều tra, trấn áp & chế tài của bộ phận quản trị. Vì vậy, ban chỉ huy công ty tư vấn du học cần xem xét vấn đề giải quyết và xử lý chất thải của trung tâm tư vấn du học nhằm vừa hoàn toàn có thể bảo vệ doanh thu vừa ko khiến ảnh hưởng tác động tới môi trường tự nhiên .

Câu 5: Mục tiêu của công ty quốc tế: Mục tiêu tối đa hóa giá trị của cổ phần đối với quản trị tài
chính ở nước ngoài có khác không? Tại sao có hoặc tại sao không?

Trả lời: Mục tiêu của nhà quản trị tài chính là như nhau ở các quốc gia, cùng là tối đa hóa giá trị
của cổ phần cho vốn chủ sở hữu, đó là mục tiêu chung của nhà quản trị tài chính, tuy nhiên ở mỗi
quốc gia nhà quản trị tài chính sẽ có chiến lược, phương thức thực hiện khác nhau tùy thuộc vào
đặc điểm nền kinh tế, năng lực doanh nghiệp, thị hiếu khách hàng cũng như pháp lý, chế tài… ở
quốc gia sở tại.

Câu 6: Vấn đề đại diện: Giả sử bạn sở hữu cổ phiếu của một công ty. Giá một cổ phiếu hiện nay
là $25. Một công ty khác vừa thông báo rằng họ muốn mua công ty của bạn và sẽ trả $35 một cổ
phiếu để mua toàn bộ số cổ phiếu đang lưu hành. Nhà quản trị công ty bạn ngay lập tức tuyên
chiến chống lại sự chào mua thù địch này. Nhà quản trị có hành động vì lợi ích tốt nhất của cổ
đông không? Tại sao có và tại sao không?

Trả lời: chúng ta cần xác định động cơ hành động tuyên chiến của nhà quản trị là gì?

 • Nếu nhà quản trị nắm được thông tin thị trường và tin rằng các chiến lược, dự án, kế
  hoạch sắp tới của công ty sẽ mang lại kết quả tốt, mang lại lợi ích cho chủ sở hữu cao hơn
  so với mức giá mà công ty khác chào mua đồng thời sự phát triển là ổn định trong dài hạn
  thì có thể xem hành động tuyen chiến chống lại sự chào mua từ công ty khác là một hành
  động vì lợi ích cổ đông.
 • Ngược lại nếu nhà quản trị không chắc chắn đối với kế hoạch đường lối phát triển của
  công ty mà vẫn chống lại sự chào mua với mức giá cao nhằm đảm bảo vai trò và việc làm

cầm nút lương thưởng của ban chỉ huy được xem là quá cao tốt phải chăng thì nên Để ý đến năng lực với lại doanh thu mang lại doanh nghiệp của ban chỉ huy, các ngân sách tiếp tục đc giảm bớt cộng mang nhu yếu, gắn phía tăng trưởng của doanh nghiệp .

Câu 10: Mục tiêu của quản trị tài chính: Tại sao mục tiêu của quản trị tài chính là tối đa giá cổ
phiếu hiện hành của công ty? Hay nói cách khác, tại sao không phải là tối đa giá cổ phiếu trong
tương lai?

Trả lời: Nhà quản trị là người đại diện cho cổ động, hoạt động vì lợi ích cổ đông, mà cổ đông
mua cổ phiếu là vì muốn tìm kiếm lợi nhuận, vì vậy mục tiêu của nhà quản trị cũng là tối đa giá
cổ phiếu.

Tại sao lại được xem là báo giá CP đang thi hành mà lại ko nên bảng giá CP vào mai sau ? Vì mai sau được xem là khi nào, trung hạn giỏi lâu năm, đơn cử được xem là thời gian như thế nào & tất cả chúng ta ko chắc như đinh đc trên thời gian “ mai sau ” ấy doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng như thế nào, liệu được xem là vẫn liên tục tăng trưởng vững mạnh rộng tốt giải tán. Vì vậy tất cả chúng ta nên bảo vệ quyền lợi của người đóng cổ phần sống thời gian ngày nay trải qua bảng giá CP đang thi hành. Điều nào là cũng với chứng tỏ rằng căn nhà quản lý tài chính sẽ hoàn thành xong tiềm năng của người trong gia đình được xem là sở hữu lại quyền lợi đến người đóng cổ phần chiếm hữu CP của doanh nghiệp. vấn đề căn nhà quản lý tài chính hoàn toàn có thể xây đắp ra doanh thu nhằm với lại quyền lợi mang lại người đóng cổ phần sống thời gian ngày nay cũng được xem là cở sở nhằm bảo vệ doanh nghiệp hoàn toàn có thể sống sót, hoạt động giải trí & tăng trưởng phía đến “ mai sau ” .

Vì vậy cơ mà tiềm năng của quản lý tài chính được xem là cao nhất bảng giá CP đang thi hành của trung tâm tư vấn du học mà lại ko nên được xem là tốt nhất báo giá CP vào mai sau .

See also  Purchase requisition là gì? Bí quyết quản lý doanh nghiệp

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *