Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

Ban hành đi theo Quyết định lượng 60 / QĐ-ĐHQGHN đến ngày 09/01/2017 của GĐ Đại thêm bnb vào ví metamask
Quốc gia TP. Hà Nội

1. Một số thông tin về chuyên ngành đào tạo

– Tên chuyên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt : Tài chính – Ngân hàng + Tiếng Anh : Finance – Banking

– Mã số chuyên ngành đào tạo: 60340201

– Tên ngành đào tạo:

+ Tiếng Việt : Tài chính – Ngân hàng + Tiếng Anh : Finance – Banking

Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

Thời gian đào tạo: 2 năm

Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt : Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng + Tiếng Anh : The Degree of Master in Finance – Banking

Đơn vị đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội

2. Mục tiêu của chương trình đào tạo

Chương trình huấn luyện và đào tạo Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng khuynh hướng phần mềm cung ứng mang đến nhân loại học kỹ năng và kiến thức triết lý căn cơ vào nghành tài chính – ngân hàng tựa như cũng như lịch trình Thạc sĩ Tài chính – Ngân hàng xu thế điều tra và nghiên cứu ; mặc dù thế, tập trung chuyên sâu rộng trong thực hành thực tế nhiệm vụ & luyện tập năng lực giải quyết và xử lý các trường hợp thực tế vào việc làm ; khơi dậy năng lượng thao tác hòa bình, phát minh sáng tạo của học sinh. Bên cạnh đấy, sở hữu kiến thức và kỹ năng & các phẩm chất đc vũ trang sau lúc tốt nghiệp, học sinh với năng lượng điều hành quản lý & tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động giải trí kinh doanh thương mại của các ngân hàng, các tổ chức triển khai tài chính & tổ chức triển khai cộng đồng dị kì.

3. Thông tin tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh – Thi tuyển mang các môn thi sau phía trên :

+ Môn thi Cơ bản : Đánh giá năng lượng + Môn thi Trung tâm : Kinh tế học + Môn Ngoại ngữ : Tiếng Anh

3.2. Đối tượng tuyển sinh

3.2.1. Điều kiện về văn bằng

– Có bởi tốt nghiệp ĐH ngành Tài chính – Ngân hàng hay ngành Kinh tế sở hữu khuynh hướng chuyên ngành / nâng cao về Tài chính – Ngân hàng ; – Có bởi tốt nghiệp ĐH chính quy ngành sắp mang ngành Tài chính – Ngân hàng : Kinh tế ( Không sở hữu xu thế chuyên ngành / sâu xa về Tài chính – Ngân hàng ) ; Quản trị Kinh doanh ; Quản trị chuyên dịch vụ tour du lịch & lữ khách ; Quản trị hotel ; Quản trị nhà hàng quán ăn & chuyên dịch vụ siêu thị nhà hàng ; ; Marketing ; Kinh doanh nước ngoài ; Kinh doanh thương mại ; Bảo hiểm ; Kinh tế nước ngoài ; Kế toán ; Kiểm toán, Quản trị lực lượng lao động đc dự thi sau lúc sau lúc triển khai xong lịch trình bổ trợ kiến thức và kỹ năng sở hữu công tác bao gồm 05 học phần ( 15 tín chỉ ) :

TT

Học phần

Số tín chỉ

một Kinh tế vi mô ba
2 Kinh tế mô hình lớn tam
tam Kinh tế dòng tiền – ngân hàng ba
bốn Quản trị ngân hàng thương nghiệp ba
5 Tài chính đơn vị một ba

Tổng cộng

15

– Có bởi tốt nghiệp ĐH ko chính quy ngành sắp mang ngành Tài chính – Ngân hàng : Kinh tế ( Không với xu thế chuyên ngành / nâng cao về Tài chính – Ngân hàng ) ; Quản trị Kinh doanh ; Quản trị chuyên dịch vụ tham quan & lữ khách ; Quản trị hotel ; Quản trị nhà hàng quán ăn & chuyên dịch vụ nhà hàng siêu thị ; ; Marketing ; Kinh doanh nước ngoài ; Kinh doanh thương mại ; Bảo hiểm ; Kinh tế nước ngoài ; Kế toán ; Kiểm toán, Quản trị lực lượng lao động đc dự thi sau lúc triển khai xong lịch trình bổ trợ kỹ năng và kiến thức bao gồm 09 học phần ( 27 tín chỉ ) :

TT

Học phần

Số tín chỉ

một Kinh tế vi mô tam
2 Kinh tế mô hình lớn ba
ba Kinh tế dòng tiền – ngân hàng ba
bốn Quản trị ngân hàng thương nghiệp tam
5 Tài chính đơn vị một ba
6 Đầu tư tài chính tam
7 Nguyên lý kế toán tài chính ba
tám Nguyên lý kinh doanh tam
9 Tín dụng ngân hàng ba

Tổng cộng

27

3.2.2. Điều kiện về thâm niên công tác

Các ứng cử viên phân phối đầy đủ điều kiện kèm theo về văn bằng ko nhu yếu kinh nghiệm tay nghề công tác làm việc .

>> Chi tiết về lịch trình coitrên phía trên

 

 

See also  Garanti Là Gì? Vai Trò Của Garanti Đối Với Xe Máy • Chuyện xe

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *