Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 1Screen Time tương hỗ người dùng 2 cách để chặn các trang web – thêm các trang web không mong ước vào list chặn hoặc chặn tổng thể các trang web trừ những website nằm trong list được cho phép. Những hạn chế này vận dụng cho toàn bộ các trình duyệt trên iPhone hoặc iPad ( Safari, Chrome, Firefox hoặc Opera Touch ) .
Tính năng hoàn toàn có thể truy vấn trải qua ứng dụng Settings trên iOS 13 và iPadOS. Nếu đây là lần đầu dùng Screen Time, bạn sẽ thấy Open một lời nhắc, sau đó là nhiều bước để thiết lập công dụng. Bạn cũng nên thiết lập mật khẩu Screen Time để ngăn người khác sửa đổi những hạn chế .

Bước 1. Mở ứng dụng Settings trên iPhone hoặc iPad, nhấn vào dòng Screen Time. Tiếp theo nhấn vào mục Content & Privacy Restrictions.

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 2

Bước 2. Mở tính năng Content & Privacy Restrictions. Sau đó nhấn vào Content Restrictions.

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 3

Bước 3. Vào mục Web Content. Giờ đây bạn có thể dùng các tùy chọn như Limit Adult Websites (Giới hạn trang web người lớn) hoặc Allow Websites Only (Chỉ trang web được phép) để chặn các trang web tùy theo ý muốn.

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 4

Chặn các trang web cụ thể

Để chặn các trang web cụ thể, bạn cần chọn Limit Adults Websites. Sau đó nhấn vào Add Website trong mục NEVER ALLOW để thêm URL của các trang web mà bạn muốn chặn.

See also  Khắc phục một số vấn đề về Wi-Fi thường gặp trên thiết bị Android

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 5

Tùy chọn này sẽ chặn những website có nội dung NSFW (18+, bạo lực,…) cùng với các trang bạn đưa vào danh sách hạn chế. Nếu bạn muốn loại trừ bất kỳ trang web nào, hãy thêm URL của trang web ở mục ALWAYS ALLOW.

Để xóa bất kỳ trang web nào trong các danh sách này, hãy vuốt sang trái và sau đó nhấn Delete

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 6
Khi bạn vào một trang web bị chặn, tính năng sẽ hạn chế truy vấn. Nếu muốn bỏ chặn trang web đấy, hãy nhấn Allow Website bên dưới thông tin ” You cannot browse … ”. Sau đó, bạn phải gõ mật mã của Screen Time .
Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 7Nếu không thiết lập mật khẩu cho Screen Time, bạn hoàn toàn có thể gỡ hạn chế truy vấn cho trang web thuận tiện. Vì vậy nên đặt mật khẩu nếu bạn muốn hạn chế các trang web khi giao thiết bị của mình cho người khác .

Chặn và loại trừ

Nhấn vào tùy chọn Allowed Websites Only ( Chỉ trang web được phép ) và bạn sẽ chặn toàn bộ các website ngoại trừ một vài trang trong list được cho phép. Để thêm trang web vào list được cho phép, nhấn mục Add Website ở cuối list. Sau khi thêm xong URL, hãy nhấn done trên bàn phím .
Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 8

Quản lý từ xa

See also  Cho học sinh dùng điện thoại trong lớp: 3 lợi ích và 3 nguy cơ

Bạn cũng có thể dùng tính năng quản lý từ xa của Screen Time để thiết lập những hạn chế mà không cần đụng tới thiết bị.

Cách chặn truy cập trang web trong bất kỳ trình duyệt nào trên iOS 13 hoặc iPadOS ảnh 9Trước tiên bạn cần phải thêm thông tin tài khoản của thiết bị muốn chặn vào tính năng Family Sharing trên thiết bị mình ( Vào Settings -> Apple ID ). Sau khi thực thi xong, hãy nhấn vào tên của các thành viên mái ấm gia đình trong Screen Time và bạn hoàn toàn có thể thêm các hạn chế trang web theo ý muốn .Trần Kiên

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *