Còn Bao Nhiêu Ngày Nữa Tới Tết

Tết Nguyên Đán Vietnam

Bây giờ là 10:30:46, 29-09-2023.

Còn 133 ngày, 13 giờ, 29 phút và 13 giây nữa là đến Tết Nguyên Đán

春节 China

现在是 11:30:46, 29-09-2023.

距离 124 天, 12 小时, 29 分钟 và 13 秒 还有 春节

正月 Japan

現在は 12:30:46, 29-09-2023.

まで 93 日, 11 時間, 29 分 và 13 秒 残り 正月

農曆新年 Taiwan

現在是 11:30:46, 29-09-2023.

距離 124 天, 12 小時, 29 分鐘 và 13 秒 還有 農曆新年

Lunar New Year Singapore

It is now 11:30:46, 29-09-2023.

There are 124 days, 12 hours, 29 minutes và 13 seconds left until Lunar New Year

Lunar New Year Malaysia

It is now 11:30:46, 29-09-2023.

There are 124 days, 12 hours, 29 minutes và 13 seconds left until Lunar New Year

Tahun Baru Imlek Indonesia

Sekarang 10:30:46, 29-09-2023.

Tersisa 124 hari, 13 jam, 29 menit và 13 detik menuju Tahun Baru Imlek

Lunar New Year Philippines

It is now 11:30:46, 29-09-2023.

There are 124 days, 12 hours, 29 minutes và 13 seconds left until Lunar New Year

ปีใหม่จีน Thailand

ขณะนี้เป็น 10:30:46, 29-09-2023.

เหลือ 124 วัน, 13 ชั่วโมง, 29 นาที và 13 วินาที ถึง ปีใหม่จีน

 

Công cụ tính còn bao nhiêu ngày nữa tới Tết là một chức năng đơn giản hữu ích cho các bạn muốn biết còn bao ngày nữa đến lễ hội Tết ở các quốc gia khắp thế giới.

Công cụ này sử dụng danh sách các quốc gia, múi giờ của họ và ngày Tết Âm Lịch ước tính để tính toán thời gian còn lại đến ngày lễ. Các ngôn ngữ khác nhau được hỗ trợ để hiển thị thông tin về thời gian còn lại bằng các từ ngữ phù hợp với ngôn ngữ của quốc gia đó.