Đáp án cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019

Kiến thức phổ quátGợi ý đáp án cuộc thi Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019 không chỉ giúp bạn nâng cao được kiến thức về Luật An ninh mạng mà còn giúp bạn làm bài thi viết “Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019” dễ dàng hơn.

Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019 là cuộc thi tìm hiểu về Luật an ninh mạng rất ý nghĩa giúp mọi người nâng cao được kiến thức, từ đó bảo vệ an ninh mạng tốt hơn. Để hoàn thành các câu hỏi Tìm hiểu Luật An ninh mạng 2019 thì mời bạn cùng tham khảo đáp án dưới đây.

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019

Hỏi cong ty bao ve
Luật an ninh mạng

Đáp án Cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019

Câu 1. Luật An ninh mạng được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày, tháng, năm nào, có hiệu lực kể từ ngày, tháng, năm nào? Nội dung cơ bản của Luật An ninh mạng.

Gợi ý trả lời

– Luật An ninh mạng đc Quốc hội lớp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trải qua trên Kỳ họp thiết bị 5 Quốc hội khóa XIV, Trong ngày 12/6/2018 ; với hiệu lực hiện hành thực hành nói tự đến ngày 01/01/2019 .- Content căn bản của Luật gồm 7 chương, 43 yếu tố, lao lý về bảo đảm an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông báo cần yếu về an ninh vương quốc ; dự phòng, giải quyết và xử lý hành động xâm phạm an ninh mạng ; tiến hành hoạt động giải trí đảm bảo an ninh mạng & pháp luật nghĩa vụ và trách nhiệm của bộ phận, tổ chức triển khai, cá thể .

Câu 2. Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng? Theo đồng chí vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao?

Gợi ý trả lời

Sự cần thiết xây dựng và ban hành Luật An ninh mạng:

1. Đáp ứng yêu cầu của công tác an ninh mạng trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.
2. Phòng ngừa, ứng phó với các nguy cơ đe dọa an ninh mạng.
3. Khắc phục tồn tại, hạn chế liên quan bảo vệ an ninh mạng.
4. Thể chế hóa đầy đủ, kịp thời chủ trương, đường lối của Đảng về an ninh mạng.
5. Cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013 về quyền con người, quyền cơ bản của công dân và bảo vệ Tổ quốc.
6. Tạo cơ sở pháp lý để hội nhập quốc tế.

Theo đồng chí vấn đề nào là cần thiết nhất, vì sao? (Người tham gia cuộc thi lựa chọn 01 trong 06 sự cần thiết để trình bày)

Câu 3. Điều 2 Luật An ninh mạng quy định “An ninh mạng là sự bảo đảm hoạt động trên không gian mạng không gây phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân”. Đồng chí hãy phân tích khái niệm trên để chứng minh sự phù hợp với tình hình thực tế hiện nay?

Gợi ý trả lời

– Khách thể bảo đảm của an ninh mạng bao gồm : Độc lập, nhất thống quan điểm, toàn diện chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc ; Chế độ chính trị, chế độ kinh tế, nền văn hóa truyền thống ; Quốc phòng, An ninh, thứ tự bảo đảm an toàn cộng đồng ; Bí mật Chính phủ ; Tính mạng, sức khỏe thể chất, danh dự, phẩm giá của loài người ; Quyền & quyền lợi có lí của những tổ chức triển khai, cá thể .Đối tượng đảm bảo của an ninh mạng được xem là : Chế độ chính trị & Nhà nước CHXHCN Nước Ta ; khoảng trống mạng vương quốc & hạ tầng khoảng trống mạng vương quốc ; mạng lưới hệ thống thông báo quan yếu về ANQG ; Hệ thống thông báo của bộ phận Chính phủ, tổ chức triển khai chính trị sống Trung ương & bản địa ; Tổ chức, cá thể nhập cuộc hoạt động giải trí bên trên khoảng trống mạng .An ninh mạng được xem là yếu tố an ninh phi truyền thống cuội nguồn có tính toàn thế giới ; tính phi chính phủ ; tính kha khá ; tính chuyển hóa ; tính hoạt động ; tính vô hình dung & khó khăn xác lập ; với sự tác động ảnh hưởng tương hỗ có những yếu tố an ninh phi truyền thống lịch sử khác biệt, cũng như an ninh kinh tế tài chính, an ninh thông báo, an ninh văn hóa – tâm lý .- Luật An ninh mạng đc phát hành sẽ góp thêm phần nâng tăng cao hiệu suất cao công tác làm việc đảm bảo chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi, an ninh vương quốc, quyền & quyền lợi hợp lý của tổ chức triển khai, cá thể nhập cuộc hoạt động giải trí bên trên khoảng trống mạng, kiến thiết xây dựng môi trường tự nhiên khoảng trống mạng cạnh tranh lành mạnh. Tạo hành lang pháp lý vững chãi, không thay đổi về an ninh nhằm những đội quân công dụng sở hữu tương quan hoàn toàn có thể vận dụng, tiến hành 1 cách đồng nhất, nhất thống quan điểm, với các đại lý chống chọi có hoạt động giải trí dùng khoảng trống mạng phạm luật pháp lý. Nâng tăng cao năng lực bảo đảm an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống mạng thông báo vương quốc, đặc biệt là mạng lưới hệ thống thông báo chẳng thể về an ninh vương quốc trước các rủi ro tiềm ẩn tới trường đoản cú khoảng trống mạng, bảo vệ công tác làm việc quản trị Chính phủ vào nghành nghề dịch vụ nè. Luật An ninh mạng cũng được xem là ngôn từ với tính chủ trương tiên phong về nâng quá cao năng lượng tự chủ về an ninh mạng, hoàn thành xong chủ trương điều tra và nghiên cứu, tăng trưởng kế hoạch, san sẻ thông báo về an ninh mạng. Công dân đc chuyển giao các phương pháp pháp luật cần yếu nhằm đảm bảo biệu tượng công ty, thông báo bản thân mình bên trên khoảng trống mạng. Trẻ em đc quyền truy vấn, nhập cuộc hoạt động giải trí bên trên khoảng trống mạng nhưng mà cũng được xem là đối tượng người tiêu dùng đc bảo đảm đặc biệt quan trọng trước thông báo bần, độc, ko tương thích mang thiên nhiên và môi trường, văn hóa truyền thống Nước Ta. Doanh nghiệp, tổ chức triển khai vào & ko kể lớp nước đc đồng đẳng về nghĩa vụ và trách nhiệm, nghĩa vụ và trách nhiệm & quyền lợi và nghĩa vụ. Nhiều lao lý của Luật An ninh mạng pháp luật rõ ràng nghĩa vụ và trách nhiệm sở hữu hội đồng của bộ phận, tổ chức triển khai, đơn vị vào quản trị mạng lưới hệ thống thông báo & cung ứng chuyên dịch vụ bên trên khoảng trống mạng .Từ các yếu tố nêu bên trên trọn vẹn tương thích có tình trạng trong thực tiễn lúc bấy giờ .

Câu 4. Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì? Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia? Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào? So sánh sự giống và khác nhau giữa “Hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và “Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018.

Gợi ý trả lời

4.1 Hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia là gì?

Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Luật An ninh mạng lao lý :Hệ thống thông báo cấp thiết về an ninh vương quốc được xem là mạng lưới hệ thống thông báo lúc bị trường hợp hi hữu, thâm nhập, giật quyền điều khiển và tinh chỉnh, có tác dụng xô lệch, xa vắng, trầm lắng, tê liệt, tiến công hay tiêu hủy tiếp tục xâm phạm rất lớn an ninh mạng .Hệ thống thông báo cần yếu về an ninh vương quốc gồm có :

– Hệ thống thông tin quân sự, an ninh, ngoại giao, cơ yếu;
– Hệ thống thông tin lưu trữ, xử lý thông tin thuộc bí mật nhà nước;
– Hệ thống thông tin phục vụ lưu giữ, bảo quản hiện vật, tài liệu có giá trị đặc biệt quan trọng;
– Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản vật liệu, chất đặc biệt nguy hiểm đối với con người, môi trường sinh thái;
– Hệ thống thông tin phục vụ bảo quản, chế tạo, quản lý cơ sở vật chất đặc biệt quan trọng khác liên quan đến an ninh quốc gia;
– Hệ thống thông tin quan trọng phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức ở trung ương;
– Hệ thống thông tin quốc gia thuộc lĩnh vực năng lượng, tài chính, ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, tài nguyên và môi trường, hóa chất, y tế, văn hóa, báo chí;
– Hệ thống điều khiển và giám sát tự động tại công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia.

4.2 Tại sao phải xây dựng, ban hành quy định bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia?

– Vì trên đây được xem là mạng lưới hệ thống thông báo của những tiềm năng quan yếu vương quốc, hạ tầng thiết yếu vương quốc, bộ phận tiềm ẩn bí hiểm Chính phủ, giả dụ bị tiến công, thâm nhập, phá hủy, cướp đoạt thông báo hoàn toàn có thể tạo thành quả rất lớn, ảnh hưởng tác động tới chủ quyền lãnh thổ, quyền lợi, an ninh vương quốc, tạo xôn xao thứ tự bảo đảm an toàn cộng đồng buộc phải phải sở hữu giải pháp đảm bảo ngặt nghèo, tương ứng & sống chừng độ tăng cao rộng so sánh có tiềm năng bắt buộc đảm bảo hạn chế chẳng thể rộng. Việc đảm bảo các mạng lưới hệ thống thông báo nào là không riêng gì gồm có hoạt động giải trí đánh giá, nhìn nhận quy trình quản lý và vận hành, vận dụng những chuẩn mức an ninh mạng tương thích, riêng không liên quan gì đến nhau nhưng buộc phải triển khai hoạt động giải trí thẩm định và đánh giá gần tự lúc kiến thiết xây dựng làm hồ sơ phong cách thiết kế, quản lý và vận hành mạng lưới hệ thống thông báo nhằm nhanh nhanh bắt gặp, vô hiệu những rủi ro tiềm ẩn rình rập đe dọa an ninh mạng .- Các lao lý lúc bấy giờ về bảo đảm an toàn thông báo mạng không đầy đủ mức độ răn đe, ngăn ngừa những hành động phạm luật bên trên khoảng trống mạng ; không phân phối nhu yếu thực tế của hợp tác an ninh mạng đặt ra vào tình trạng thế hệ. Thực trạng nà sẽ khiến khó khăn vất vả, thắc mắc vào tổ chức triển khai, tiến hành những giải pháp bảo vệ an ninh thông báo, an ninh mạng cũng cũng như vào công tác làm việc đề phòng, chiến đấu ngăn ngừa những hoạt động giải trí sài Internet nhằm xâm phạm an ninh vương quốc, thứ tự, bảo đảm an toàn cộng đồng .

4.3 Nội dung bảo vệ hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia được thể hiện như thế nào?

Bao gồm : Hệ thống thông báo cần thiết về an ninh vương quốc ; thẩm định và đánh giá an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông báo thiết yếu về an ninh vương quốc ; nhìn nhận điều kiện kèm theo an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông báo chẳng thể về an ninh vương quốc ; khám nghiệm an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông báo chẳng thể về an ninh vương quốc ; tính toán an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông báo chẳng thể về an ninh vương quốc ; đối phó, giải quyết và khắc phục trường hợp hi hữu an ninh mạng so với mạng lưới hệ thống thông báo chẳng thể về an ninh vương quốc .

4.4 So sánh sự giống và khác nhau giữa “hệ thống thông tin quan trọng quốc gia” được quy định trong Luật An toàn thông tin mạng năm 2015 và “hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia” trong Luật An ninh mạng năm 2018.

( Người nhập cuộc cuộc thi tự động làm cho )

Câu 5. Theo đồng chí, Luật An ninh mạng quy định về bảo vệ quyền con người như thế nào?

Gợi ý trả lời

Luật An ninh mạng bảo đảm quyền quả đât lúc nhập cuộc hoạt động giải trí bên trên khoảng trống mạng. Luật An ninh mạng liên đới đảm bảo 05 quyền toàn cầu sau trên đây :

– Quyền sống, quyền tự do và an ninh cá nhân; quyền bình đẳng trước pháp luật và được pháp luật bảo vệ.
– Quyền không bị can thiệp vào đời tư, gia đình, chỗ ở hoặc thư tín;
– Quyền không bị xâm hại danh dự hay uy tín cá nhân;
– Quyền tự do tư tưởng, tín ngưỡng và tôn giáo của công dân;
– Quyền tự do ngôn luận, tự do biểu đạt của công dân.

Luật An ninh mạng vẫn còn trợ giúp ngừa, giải quyết và xử lý những hành động sài khoảng trống mạng xâm phạm quyền, quyền lợi có lí của tổ chức triển khai, cá thể .( Người nhập cuộc cuộc thi tìm những điều luật lao lý về đảm bảo quyền mọi người vào Luật An ninh mạng & trình diễn đơn cử khớp ứng mang những quyền trái đất sẽ nêu )lấy một ví dụ : Khoản 1 Điều 29 pháp luật “ Trẻ em mang quyền đc bảo đảm, đi tới thông báo, nhập cuộc hoạt động giải trí cộng đồng, đi dạo, vui chơi, giữ lại bí hiểm cá thể, cuộc sống tây riêng & những quyền đặc biệt lúc nhập cuộc bên trên khoảng trống mạng. ”

Câu 6. Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng? Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng?

Gợi ý trả lời

Những nội dung chính của công tác phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng được quy định tại Chương III Luật An ninh mạng, bao gồm:

1. Phòng ngừa, xử lý thông tin trên không gian mạng có nội dung tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kích động gây bạo loạn, phá rối an ninh, gây rối trật tự công cộng; làm nhục, vu khống; xâm phạm trật tự quản lý kinh tế.
2. Phòng, chống gián điệp mạng; bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật công tác, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật  gia đình và đời sống riêng tư trên không gian mạng.
3. Phòng, chống hành vi sử dụng không gian mạng, công nghệ thông tin, phương tiện điện tử để vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.
4. Phòng, chống tấn công mạng.
5. Phòng, chống khủng bố mạng.
6. Phòng ngừa, xử lý tình huống nguy hiểm về an ninh mạng.
7. Đấu tranh bảo vệ an ninh mạng.

Đồng chí hãy nêu vai trò và trách nhiệm của các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ giá trị gia tăng trên không gian mạng trong phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng.

Khoản 2, tam Điều 26 Luật An ninh mạng pháp luật :- Doanh nghiệp vào lớp nước & bên cạnh lớp nước phân phối chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta mang nghĩa vụ và trách nhiệm sau trên đây :a ) Xác thực thông báo lúc quả đât sử dụng ĐK thông tin tài khoản lượng ; bảo mật thông tin thông báo, thông tin tài khoản của quả đât sài ; cung ứng thông báo mọi người sài mang lại đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng nằm trong Sở Công an lúc với nhu yếu bởi ngôn từ nhằm Giao hàng tìm hiểu, giải quyết và xử lý hành động phạm luật pháp lý về an ninh mạng ;b ) Ngăn chặn câu hỏi san sẻ thông báo, đánh bay vứt thông báo với content pháp luật trên những số 1, 2, 3, bốn & 5 Điều 16 của Luật nà bên trên chuyên dịch vụ hay mạng lưới hệ thống thông báo vì bộ phận, tổ chức triển khai liên đới quản trị từ tốn đặc biệt là 24 h nói từ bỏ thời gian với nhu yếu của đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng ở trong Sở Công an hay bộ phận với thẩm quyền của Sở tin tức & Truyền thông & giữ nhật ký mạng lưới hệ thống nhằm ship hàng tìm hiểu, giải quyết và xử lý hành động phạm luật pháp lý về an ninh mạng vào thời hạn đi theo pháp luật của nhà nước ;c ) Không phân phối hay hoàn thành phân phối chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng đến tổ chức triển khai, cá thể đăng lên bên trên khoảng trống mạng thông báo mang content pháp luật trên những lượng 1, 2, 3, bốn & 5 Điều 16 của Luật nè lúc mang nhu yếu của đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng trực thuộc Sở Công an hay bộ phận với thẩm quyền của Sở tin tức & Truyền thông .- Doanh nghiệp vào lớp nước & không tính lớp nước phân phối chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta với hoạt động giải trí tích lũy, khai quật, nghiên cứu và phân tích, giải quyết và xử lý tài liệu về thông báo cá thể, tài liệu về mọt mối quan hệ của nhân dân sài chuyên dịch vụ, tài liệu vì loài người dùng chuyên dịch vụ trên Nước Ta xây đắp ra cần tàng trữ tài liệu nào trên Nước Ta vào thời hạn đi theo lao lý của nhà nước .Doanh nghiệp ngoại trừ lớp nước pháp luật trên số nào bắt buộc đặt Trụ sở hay công sở đại diện thay mặt trên Nước Ta .

Câu 7.Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng? Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Gợi ý trả lời

Luật An ninh mạng quy định như thế nào về bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng?

Điều 26, Luật An ninh mạng pháp luật bảo vệ an ninh thông báo bên trên khoảng trống mạng bao gồm các content sau :1. Trang thông báo điện tử, khe thông báo điện tử hay thường xuyên trang bên trên mạng cộng đồng của bộ phận, tổ chức triển khai, cá thể ko đc cung ứng, đăng lên, truyền mang thông báo mang content pháp luật trên những lượng 1, 2, 3, bốn & 5 Điều 16 của Luật nà & thông báo nổi bật với content xâm phạm an ninh vương quốc .2. Doanh nghiệp vào lớp nước & ko kể lớp nước cung ứng chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm sau phía trên :a ) Xác thực thông báo lúc trái đất sử dụng ĐK thông tin tài khoản khoản ; bảo mật thông tin thông báo, thông tin tài khoản của mọi người sài ; cung ứng thông báo mọi người sài mang lại đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng trực thuộc Sở Công an lúc sở hữu nhu yếu bởi câu chữ nhằm Giao hàng tìm hiểu, giải quyết và xử lý hành động vi phạm luật pháp lý về an ninh mạng ;b ) Ngăn chặn vấn đề san sẻ thông báo, đánh bay vứt thông báo mang content pháp luật trên những số 1, 2, 3, bốn & 5 Điều 16 của Luật nào bên trên chuyên dịch vụ hay mạng lưới hệ thống thông báo vì bộ phận, tổ chức triển khai liên đới quản trị đủng đỉnh đặc biệt là 24 giờ đồng hồ đề cập từ bỏ thời gian với nhu yếu của đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng ở trong Sở Công an hay bộ phận mang thẩm quyền của Sở tin tức & Truyền thông & lưu lại nhật ký mạng lưới hệ thống nhằm ship hàng tìm hiểu, giải quyết và xử lý hành động phạm luật pháp lý về an ninh mạng vào thời hạn đi theo pháp luật của nhà nước ;c ) Không phân phối hay xong phân phối chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng đến tổ chức triển khai, cá thể đăng lên bên trên khoảng trống mạng thông báo với content lao lý trên những số 1, 2, 3, bốn & 5 Điều 16 của Luật nào là lúc sở hữu nhu yếu của đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng trực thuộc Sở Công an hay bộ phận sở hữu thẩm quyền của Sở tin tức & Truyền thông .ba. Doanh nghiệp vào lớp nước & bên cạnh lớp nước phân phối chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta với hoạt động giải trí tích lũy, khai quật, nghiên cứu và phân tích, giải quyết và xử lý tài liệu về thông báo cá thể, tài liệu về côn trùng mối quan hệ của quần chúng. # sài chuyên dịch vụ, tài liệu vì người ta sài chuyên dịch vụ trên Nước Ta xây đắp ra cần tàng trữ tài liệu nà trên Nước Ta vào thời hạn đi theo pháp luật của nhà nước .Doanh nghiệp ngoại trừ lớp nước lao lý trên số nà buộc phải đặt Trụ sở hay công sở đại diện thay mặt trên Nước Ta .bốn. nhà nước lao lý chi tiết cụ thể số 3 Điều nào là .

Đồng chí đánh giá như thế nào khi các thế lực thù địch, phản động, chống đối xuyên tạc hoạt động xử lý tin giả, thông tin sai sự thật, thông tin xấu độc là vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận?

Luật An ninh mạng ko mang lao lý cấm những nhà sản xuất chuyên dịch vụ quốc tế hoạt động giải trí trên Nước Ta ; ko che khuất quyền độc lập ngôn luận, quyền giãi bày ý kiến của công dân ; ko cấm công dân dùng những chuyên dịch vụ mạng cộng đồng cũng như Facebook, Google ; ko cấm công dân nhập cuộc hoạt động giải trí bên trên khoảng trống mạng hay truy vấn, dùng thông báo bên trên khoảng trống mạng ; ko cấm công dân khởi nghiệp, phát minh sáng tạo tốt phỏng vấn trao đổi, tiến hành sáng tạo độc đáo phát minh sáng tạo của nhà bạn bên trên khoảng trống mạng. Công dân Nước Ta đc bảo đảm lúc nhập cuộc hoạt động giải trí bên trên khoảng trống mạng trước những thông báo bần độc xâm phạm đến danh dự, đáng tin cậy, phẩm giá, những hoạt động giải trí tiến công mạng, điệp viên mạng, khủng bố mạng hay những hành động khác biệt tạo ảnh hưởng tác động tới quyền & quyền lợi hợp lí của các bạn. Luật An ninh mạng chỉ có hạn các hành động khiến phương hại tới an ninh vương quốc, thứ tự, bảo đảm an toàn cộng đồng, quyền & quyền lợi hợp lí của tổ chức triển khai, cá thể …

Do đó, công dân hoàn toàn có quyền sử dụng, hoạt động trên không gian mạng theo mục đích cá nhân với điều kiện không vi phạm các quy định của Luật về các hành vi bị nghiêm cấm (Điều 8 Luật An ninh mạng). Những vấn đề nêu trên đã bác bỏ hoàn toàn các luận điệu xuyên tạc cho rằng Luật An ninh mạng vi phạm quyền con người, quyền tự do ngôn luận của công dân trên không gian mạng, cấm sử dụng Facebook, Google, tạo rào cản kinh doanh… Rõ ràng, đây chỉ là chiêu trò lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền của các đối tượng chống đối nhằm xuyên tạc, phá hoại việc ban hành Luật An ninh mạng của Nhà nước ta.

( Người nhập cuộc cuộc thi hoàn toàn có thể bổ trợ đính các luận cứ nổi trội nhằm trình diễn vào bài bác thi của mọi người )

Câu 8.Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng? Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam?

Gợi ý trả lời

Vấn đề lưu trữ dữ liệu, đặt chi nhánh hoặc văn phòng đại diện tại Việt Nam được quy định như thế nào trong Luật An ninh mạng?

Khoản tam, vấn đề 26 Luật An ninh mạng pháp luật : Doanh nghiệp vào lớp nước & ko kể lớp nước phân phối chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta mang hoạt động giải trí tích lũy, khai quật, nghiên cứu và phân tích, giải quyết và xử lý tài liệu về thông báo cá thể, tài liệu về côn trùng mối quan hệ của con người sài chuyên dịch vụ, tài liệu vì nhân dân dùng chuyên dịch vụ trên Nước Ta kiến tạo ra cần tàng trữ tài liệu nà trên Nước Ta vào thời hạn đi theo lao lý của nhà nước .Doanh nghiệp ko kể lớp nước pháp luật trên số nào cần đặt Trụ sở hay công sở đại diện thay mặt trên Nước Ta .

Đồng chí hãy nêu những luận cứ chứng minh quy định này phù hợp với thông lệ quốc tế, điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia, không cản trở sự phát triển kinh tế và cản trở các doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào nền kinh tế Việt Nam.

cũng có thể khẳng định chắc chắn content của Luật An ninh mạng tương thích sở hữu thông thường nước ngoài về Việc tàng trữ & đặt Trụ sở, công sở đại diện thay mặt Nước Ta, ko che lấp sự tăng trưởng kinh tế tài chính & ngăn cản những đơn vị quốc tế nhập cuộc trong nền kinh tế tài chính Nước Ta .Thứ số 1, lúc bấy giờ sẽ mang 18 vương quốc sở hữu ngôn từ, luật lao lý nhu yếu những đơn vị quốc tế cần tàng trữ tài liệu cần thiết vào khoanh vùng phạm vi chủ quyền lãnh thổ vương quốc, cũng như : Mỹ, Canada, Đức, Trung Hoa, Indonesia, Đan Mạch, Phần Lan, Thụy Điển …Liên minh châu Âu pháp luật bảo đảm tài liệu cá thể bắt đầu mang hiệu lực thực thi hiện hành, vào đấy đến phép công dân trấn áp tài liệu cá thể của các bạn lúc nhập cuộc những forum mạng cộng đồng đi theo phía tìm kiếm, đổi khác, đánh bay quăng quật thông báo cá thể & những công ty du học phân phối chuyên dịch vụ buộc phải công khai minh bạch có người mua bài toán sài thông báo cá thể, cam kết ràng buộc ko đưa tài liệu cá thể đến phía đồ vật ba. Nếu vi phạm luật, nút vạc hoàn toàn có thể lên tới 20 triệu lỗi tốt bốn % doanh thu của toàn thế giới .Thứ nhì, content lao lý vào Luật An ninh mạng tương thích sở hữu năng lực của tổ chức vì thế Google sẽ đặt khoảng chừng 70 công sở đại diện thay mặt, Facebook 80 công sở trên những vương quốc bên trên quốc tế. Tại khoanh vùng Khu vực Đông Nam Á, Google & Facebook đặt đại diện thay mặt sống Nước Singapore, Indonesia & Malaysia .Thứ cha, content pháp luật vào Luật An ninh mạng tương thích mang mạng lưới hệ thống pháp lý vào lớp nước, vào đấy mang Luật Thương mại 2005, Luật Quản lý ngoại thương năm 2017 & những câu chữ chỉ dẫn thực hiện pháp luật của tổ chức triển khai triển khai thương nghiệp quốc tế được xem là buộc phải lập công sở đại diện thay mặt trên Nước Ta, những đơn vị phân phối chuyên dịch vụ đi qua biên cương cũng như Google & Facebook đang được với hoạt động giải trí kinh doanh sinh lợi trên Nước Ta ở trong sự kiểm soát và điều chỉnh của những nội dung nè .Thứ tứ, tương thích có những điều ước nước ngoài nhưng mà Nước Ta được xem là member, cũng như Tuyên ngôn nước ngoài nhân quyền, Công ước nước ngoài về những quyền án dân sự & chính trị, Công ước nước ngoài về những quyền kinh tế tài chính, cộng đồng & văn hóa truyền thống, những Hiệp định căn bản của WTO, CPTPP, đơn cử được xem là hiệp nghị thường nhật về quan thuế & thương nghiệp GATT năm 1994, hiệp nghị phổ thông về thương nghiệp chuyên dịch vụ GATS, hiệp nghị về những góc nhìn tương quan tới thương nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ, hiệp nghị đối tác chiến lược tổng lực về văn minh Thái Bình Dương & mang lao lý ngoại lệ về an ninh, tôn kính đề quá cao an ninh vương quốc vào bất kỳ hoạt động giải trí thương nghiệp làm sao đc nói vào những cam đoan đấy ; tương thích sở hữu Hiến pháp năm 2013 & cung ứng nhu yếu của thực trạng thực tế lúc bấy giờ, ko che lấp sự tăng trưởng kinh tế tài chính & che khuất những đơn vị quốc tế nhập cuộc trong nền kinh tế tài chính Nước Ta .( dân chúng nhập cuộc cuộc thi hoàn toàn có thể bổ trợ gắn các luận cứ dị biệt nhằm trình diễn vào bài bác thi của người )

Câu 9. Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức cá nhân có liên quan trong bảo vệ an ninh mạng. Theo đồng chí, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 luật An ninh mạng.

Gợi ý trả lời

Làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong bảo vệ an ninh mạng?

Luật An ninh mạng trường đoản cú Điều 36 tới Điều 42 lao lý nghĩa vụ và trách nhiệm của bộ phận, tổ chức triển khai, cá thể. Cụ thể cũng như sau :

Điều 36. Trách nhiệm của Bộ Công an

Sở Công an Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước thực thi quản trị Chính phủ về an ninh mạng & sở hữu trách nhiệm, quyền lợi sau trên đây, trừ content trực thuộc nghĩa vụ và trách nhiệm của Bộ Quốc phòng & Ban Cơ yếu nhà nước :

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng;
2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng;
3. Phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội và phòng, chống tội phạm mạng;
4. Bảo đảm an ninh thông tin trên không gian mạng; xây dựng cơ chế xác thực thông tin đăng ký tài khoản số; cảnh báo, chia sẻ thông tin an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng;
5. Tham mưu, đề xuất Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định việc phân công, phối hợp thực hiện các biện pháp bảo vệ an ninh mạng, phòng ngừa, xử lý hành vi xâm phạm an ninh mạng trong trường hợp nội dung quản lý nhà nước liên quan đến phạm vi quản lý của nhiều Bộ, ngành;
6. Tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng; diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia;
7. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Điều 37. Trách nhiệm của Bộ Quốc phòng

Sở Quốc phòng Chịu đựng nghĩa vụ và trách nhiệm trước nhà nước triển khai quản trị Chính phủ về an ninh mạng vào khoanh vùng phạm vi quản trị & với trách nhiệm, quyền lợi sau trên đây :

1. Ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và hướng dẫn thi hành văn bản quy phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý;
2. Xây dựng, đề xuất chiến lược, chủ trương, chính sách, kế hoạch và phương án bảo vệ an ninh mạng trong phạm vi quản lý;
3. Phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động sử dụng không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia trong phạm vi quản lý;
4. Phối hợp với Bộ Công an tổ chức diễn tập phòng, chống tấn công mạng, diễn tập ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia, triển khai thực hiện công tác bảo vệ an ninh mạng;
5. Kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về an ninh mạng trong phạm vi quản lý.

Điều 38. Trách nhiệm của Bộ Thông tin và Truyền thông

1. Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng trong bảo vệ an ninh mạng.
2. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phản bác thông tin có nội dung chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại khoản 1 Điều 16 của Luật này.
3. Yêu cầu doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên mạng viễn thông, mạng Internet, các dịch vụ gia tăng trên không gian mạng, chủ quản hệ thống thông tin loại bỏ thông tin có nội dung vi phạm pháp luật về an ninh mạng trên dịch vụ, hệ thống thông tin do doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trực tiếp quản lý.

Điều 39. Trách nhiệm của Ban Cơ yếu Chính phủ

1. Tham mưu, đề xuất Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, chương trình, kế hoạch về mật mã để bảo vệ an ninh mạng thuộc phạm vi Ban Cơ yếu Chính phủ quản lý.
2. Bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin cơ yếu thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ và sản phẩm mật mã do Ban Cơ yếu Chính phủ cung cấp theo quy định của Luật này.
3. Thống nhất quản lý nghiên cứu khoa học, công nghệ mật mã; sản xuất, sử dụng, cung cấp sản phẩm mật mã để bảo vệ thông tin thuộc bí mật nhà nước được lưu trữ, trao đổi trên không gian mạng.

Điều 40. Trách nhiệm của Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh

Trong khoanh vùng phạm vi trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của chúng ta, Sở, ngành, Ủy ban người ta cấp cho thức giấc sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi công tác làm việc bảo đảm an ninh mạng so với thông báo, mạng lưới hệ thống thông báo trực thuộc khoanh vùng phạm vi quản trị ; phối kết hợp có Sở Công an thực thi quản trị Chính phủ về an ninh mạng của Sở, ngành, bản địa .

Điều 41. Trách nhiệm của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên không gian mạng

1. Doanh nghiệp cung ứng chuyên dịch vụ bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta mang nghĩa vụ và trách nhiệm sau phía trên :a ) Cảnh báo năng lực mất an ninh mạng vào bài toán sài chuyên dịch vụ bên trên khoảng trống mạng vì chúng ta phân phối & chỉ dẫn giải pháp đề phòng ;b ) Xây dựng giải pháp, chiến thuật phản động lại thời gian nhanh có trường hợp bất ngờ an ninh mạng, giải quyết và xử lý gần nơi yếu hèn, lỗ hổng bảo mật thông tin, mã độc, tiến công mạng, thâm nhập mạng & rủi ro đáng tiếc an ninh Đặc biệt ; lúc xảy ra trường hợp bất ngờ an ninh mạng, lập tức triển khai phương án hỏa tốc, giải pháp đối phó phù hợp, cùng theo đó báo cáo giải trình sở hữu đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng đi theo pháp luật của Luật nà ;c ) Áp dụng những chiến thuật nhân viên kỹ thuật chỉnh sửa & những giải pháp thiết yếu dị biệt nhằm mục đích bảo vệ an ninh đến quy trình tích lũy thông báo, ngăn ngừa rủi ro tiềm ẩn lộ, lọt, thương tổn hay mất tài liệu ; tình huống xảy ra hay với rủi ro tiềm ẩn xảy ra trường hợp hi hữu lộ, lọt, tổn thương hay mất tài liệu thông báo dân chúng sài, buộc phải ngay tức thì trả ra chiến thuật đối phó, cùng theo đó thông tin tới nhân dân sài & báo cáo giải trình có đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng đi theo pháp luật của Luật nè ;d ) Phối hợp, thi công điều kiện kèm theo mang đến đội quân chuyên trách bảo đảm an ninh mạng vào bảo đảm an ninh mạng .2. Doanh nghiệp cung ứng chuyên dịch vụ bên trên mạng cáp viễn thông, mạng Internet, những chuyên dịch vụ ngày càng tăng bên trên khoảng trống mạng trên Nước Ta sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi pháp luật trên số 1 Điều nà, lượng 2 & số ba Điều 26 của Luật nào .

Điều 42. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân sử dụng không gian mạng

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về an ninh mạng.
2. Kịp thời cung cấp thông tin liên quan đến bảo vệ an ninh mạng, nguy cơ đe dọa an ninh mạng, hành vi xâm phạm an ninh mạng cho cơ quan có thẩm quyền, lực lượng bảo vệ an ninh mạng.
3. Thực hiện yêu cầu và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền trong bảo vệ an ninh mạng; giúp đỡ, tạo điều kiện cho cơ quan, tổ chức và người có trách nhiệm tiến hành các biện pháp bảo vệ an ninh mạng.

Theo đồng chí, Nhà nước và công dân cần làm gì để “xây dựng không gian mạng lành mạnh” theo quy định tại khoản 2 Điều 3 luật An ninh mạng. (Người tham gia cuộc thi tự làm)

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 2

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 3

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 4

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 5

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 6

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 7

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 8

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 9

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 10

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 11

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 12

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 13

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 14

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 15

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 16

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 17

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 18

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 19

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 20

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 21

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 22

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 23

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 24

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 25

dap an cuoc thi viet tim hieu luat an ninh mang nam 2019 26

https://gauday.com/dap-an-cuoc-thi-viet-tim-hieu-luat-an-ninh-mang-nam-2019-50859n.aspx
Đáp án cuộc thi viết Tìm hiểu Luật An ninh mạng năm 2019 đều được Taimienphi.vn tổng hợp ở trên đây, các bạn tham khảo để có thể làm bài dự thi tốt.

See also  Lợi ích bổ sung procyanidin, Tác dụng phụ & Nguồn

Related Posts