Công cụ đếm từ, đếm ký tự, đếm đoạn văn, đếm câu miễn phí

Tổng số từ: 0

Tổng số ký tự: 0

Tổng số ký tự không tính khoảng trắng: 0

Tổng số đoạn văn: 0

Tổng số câu: 0

 

Công cụ đếm từ, đếm ký tự, đếm đoạn văn, đếm câu miễn phí là một tiện ích đa chức năng, giúp bạn dễ dàng kiểm soát các yếu tố quan trọng của văn bản mà không cần tốn kém hay phức tạp. Bạn có thể sử dụng công cụ này để đảm bảo rằng văn bản của mình đạt đến các tiêu chuẩn về độ dài hoặc tuân thủ các yêu cầu về giới hạn từ hoặc ký tự.

Công cụ này rất dễ sử dụng. Bạn chỉ cần nhập văn bản của mình vào ô dành cho văn bản và công cụ sẽ tự động cập nhật kết quả cho từng thông số, bao gồm:

  1. Tổng số từ
  2. Tổng số ký tự
  3. Tổng số ký tự không tính khoảng trắng
  4. Tổng số đoạn văn
  5. Tổng số câu

Mỗi khi bạn thay đổi văn bản, công cụ sẽ tự động cập nhật các kết quả này, giúp bạn theo dõi chúng một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Công cụ đếm từ, đếm ký tự, đếm đoạn văn, đếm câu miễn phí không chỉ hữu ích cho những người viết văn bản chuyên nghiệp, mà còn hữu ích cho bất kỳ ai muốn kiểm soát độ dài và cấu trúc của văn bản của họ. Hãy thử sử dụng công cụ này ngay hôm nay để biết cách nó có thể giúp đỡ bạn trong việc viết và chỉnh sửa văn bản của mình!