Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

Quyền được đảm bảo bí mật, an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của mỗi người là quyền được pháp luật bảo vệ.

Quyền được bảo vệ bí hiểm, bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của mỗi người là quyền được pháp lý bảo vệ. Công ty tư vấn xin phân phối những lao lý của pháp lý tương quan đến tội phạm này tới quý khách chăm sóc.

Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác

 Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác được pháp luật tại Điều 125 Bộ luật hình sự như sau : “ 1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp lý xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến một năm. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm : A ) Có tổ chức triển khai ; B ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ; C ) Phạm tội nhiều lần ; D ) Gây hậu quả nghiêm trọng ;

Xem thêm: Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình

Đ ) Tái phạm. 3. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. ” Dấu hiệu cấu thành tội phạm này gồm có : chủ thể của tội phạm, mặt khách thể của tội phạm, mặt khách quan của tội phạm và mặt chủ quan của tội phạm.

1.Chủ thể của tội phạm  

Chủ thể của tội phạm xâm phậm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác trước hết phải bảo vệ những yếu tố cần và đủ như : độ tuổi, năng lượng chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo lao lý tại những Điều 12, 13 Bộ luật hình sự. Tuy nhiên, so với tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác chỉ những người đủ 16 tuổi trở lên mới hoàn toàn có thể là chủ thể của tội phạm này vì cả khoản 1 và khoản 2 đều là tội phạm ít nghiêm trọng. Thông thương chủ thể của tội phạm này là bất kể ai, nhưng trong một số ít trường hợp người phạm tội là người có chức vụ, quyền hạn nhất định.

2. Mặt khách thể của tội phạm.

Xem thêm: Tội xâm phạm thư tín? Xử lý hành vi xem trộm thư, tin nhắn facebook?

Khách thể của tội phạm xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là quyền bảo đảm an toàn và bí hiểm về thư tín, điện thoại, điện tín của người công dân. Đối tượng tác động ảnh hưởng của tội phạm này là thư, điện báo, telex, fax, những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính. Thư, điện báo, telex, fax hoặc văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính là thư, điện thoại, telex, fax hoặc văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính của Nhà nước hoặc tổ chức triển khai thì người phạm tội không vị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội này mà tùy trường hợp đơn cử người phạm tội vị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về những tội tương ứng. Ví dụ : hành vi chiếm đoạt một công văn mật của cơ quan nhà nước là hành vi phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí hiểm của nhà nước pháp luật tại Điều 263 Bộ luật hình sự.

3. Mặt khách quan của tội phạm.

* Hành vi khách quan. Người phạm tội hoàn toàn có thể thự hiện hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp lý xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín. Chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính là làm cho thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính không đến đượcv ới người nhận bằng nhiều thủ đoạn khác nhau như dùng vũ lực, rình rập đe dọa dùng vũ lực, lén lút, giand ối, bội tín, công nhiên … Nếu chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính để dùng vào mục tiêu khác và hành vi dùng vào mục tiêu của người phạm tội lại cấu thàh một tội phạm độc lập thì tùy từng trường hợp đơn cử mà người phạm tội vị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội phạm tương ứng nếu hành vi chiếm đoạt chỉ là phương tiện đi lại để thực thi mục tiêu. Ví dụ : chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những băn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính dùng vào mục tiêu gián điệp thì người phạm tội bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về rội gián điệp pháp luật tại Điều 80 Bộ luật hình sự. Nếu chiếm đoạt thư của người khác rồi bóc ra xem thấy có nội dung mà người phạm tội thấy hoàn toàn có thể lừa dối người khác chiếm đoạt gia tài thì người phạm tội vừa bị truy cứu TNHS về tội xâm phạm bí hiểm hoặc thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, vừa vị truy cứu TNHS về tội lừa đảo chiếm đoạt gia tài .

Xem thêm: Tội cố ý làm lộ, chiếm đoạt, mua bán hoặc tiêu huỷ tài liệu bí mật công tác quân sự

Các văn bản mà người phạm tội chiếm đoạt không phải là văn bản được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tình và không có nội dung, đặc thù thư tín, điện tín thì không phải là hành vi phạm tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Hành vi trái pháp lý xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác không phải là hành vi chiếm đoạt thư tín, điện báo, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính. Hành vi này rất phong phú, được bộc lộ dưới nhiều hình thức khác nhau như nghe trộm điện thoại, bóc và đọc trộm thư, tiêu hủy thư, điện báo, fax … của người khác. Đối với hành vi này, khi xác lập phải có hành vi phạm tội bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín hay không, cần phải so sánh với những pháp luật về bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của những cơ quan chức năng chuyên ngành như bưu điện, viễn thông …. Tuy không phải là hành vi nhưng lại là tín hiệu bắt buộc thuộc mặt khách quan của tội phạm này, đó là đã bị giải quyết và xử lý kỉ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính, hoặc có hành vi trái pháp lý xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín mà còn vi phạm. * Hậu quả Hậu quả của tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là gây ra nhưng thiệt hại về vật chất và ý thức cho con người hoặc gây ra nhưng thiệt hại về bảo mật an ninh, trật tự bảo đảm an toàn xã hội. Những thiệt hạu này hoàn toàn có thể tính ra được bằng tiền nhưng cũng hoàn toàn có thể không tính ra được bằng tiền. Hậu quả của hành vi xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác, trước hết là làm cho thư tín, điện thoạt, điện tín không còn giữ được bí hiểm hoặc không đến được người nhận và do không giữ được bí hiểm hay không đến được với người nhận nên hoàn toàn có thể gây ra hậu quả khác về vật chất hay ý thức cho người khác. Hậu quả của tội phạm này chỉ là bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín bị xâm phạm, nên chỉ cần xác lập thư tín, điện thoại, điện tín bị lội, bị chiếm đoạt hoặc bị xâm phạm là tội phạm đã triển khai xong, còn những hậu quả khác do thư tín, điện thoại, điện tín bị lộ, bị chiếm đoạt hoặc bị xâm phạm chỉ có ý nghĩa trong việ xác lập mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội để quyết định hành động hình phạt.

See also  4 cách chèn chữ ký vào Word dân văn phòng không nên bỏ qua

4. Mặt chủ quan của tội phạm.

Xem thêm: Thư tín là loại văn bản gì? Quy định về thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm

Tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác được triển khai do lỗi cố ý, tức là người phạm tội nhận thức rõ hành vi xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác là hành vi trái pháp lý, thấy trước được hậu quả của hành đó hoàn toàn có thể xảy ra, tuy không mong ước nhưng vẫn cố ý để mặc hậu quả xảy ra. Người phạm tội với lỗi có ý trực tiếp Người phạm tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác cso nhiều động cơ khác nhau : động cơ không phải là tín hiệu bắt buộc của tội phạm này, nên việc xác lập động cơ của người phạm tội chỉ có ý thức trong việc quyết định hành động hình phạt. Mục đích của người phạm tội là mong ước xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác. Tuy nhiên mức độ có khác nhau, có người chỉ mong ước xem trộm rồi dán lại, có người chiếm đoạt …

1. Truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi xâm phạm bí mật thư tín, điện thoại

Trong đời sống thường ngày, ai cũng có những bí hiểm đời tư mà bản thân không muốn cho người khác biết. Bí mật đời tư được hiểu là những thông tin hợp pháp về đời sống niềm tin, vật chất và những mối quan hệ xã hội của cá thể trong quá khứ hay hiện tại. Những thông tin này sẽ được pháp lý bảo vệ nếu như nó mang tính hợp pháp và chưa từng được cá thể đó công khai minh bạch ở nơi công cộng cho mọi người được biết. Ngày nay, những điều bí hiểm này đã được pháp lý bảo vệ và pháp luật nó thành một trong những quyền bất khả xâm phạm của con người. Nếu ai vi phạm sẽ bị pháp lý xét xử theo Điều 125 của Bộ luật Hình sự về “ tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác ”. Cụ thể : “ 1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp lý xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 5 triệu đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến 1 năm. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ 1 năm đến 2 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm : a ) Có tổ chức triển khai

Xem thêm: Bí mật thư tín là gì? Tội xâm phạm bí mật hoặc an toàn thư tín, điện thoại, điện tín?

b ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn c ) Phạm tội nhiều lần d ) Gây hậu quả nghiêm trọng đ ) Tái phạm.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 20 triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ 1 năm đến 5 năm”.

Tuy nhiên, thực tiễn ở nước ta, yếu tố này còn chưa được xem trọng và chăm sóc thích đáng. Bằng chứng là trong thời hạn vừa mới qua, trên những phương tiện đi lại truyền thông online đề cập rất nhiều những vụ kiện tương quan đến những hành vi xâm phạm bí hiểm thư tín, điện thoại của người khác. Hành vi xâm phạm bí hiểm thư tín, điện thọai người khác được hiểu là hàng loạt những hành vi, phản ứng bên ngoài của cá thể nhằm mục đích xâm hại những thông tin hợp pháp về đời sống ý thức, vật chất và những mối quan hệ xã hội của cá thể khác khi chưa được sự chấp thuận đồng ý của cá thể đó. Những hành vi này thường gây tổn hại niềm tin hay vật chất của người khác trong hiện tại hoặc tương lai. Như vậy, mức phạt so với tội danh này là tùy thuộc vào mức độ vi phạm để giải quyết và xử lý, mức phạt nhẹ nhất là cảnh cáo hoặc phạt tiền, hoặc hoàn toàn có thể bị xử phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm .

See also  Nhận order đặt mua điện thoại từ Hàn Quốc ship về Việt Nam - Chuyển phát nhanh Quốc Tế Logistics, Bestcargo

Xem thêm: Thủ tục giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng

2. Khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm trong điều tra

Ngay sau khi có quyết định hành động khởi tố vụ án hình sự, cơ quan có thẩm quyền tìm hiểu phải thực thi những giải pháp tìm hiểu để tích lũy chứng cứ, làm rõ những diễn biến của vụ án nhằm mục đích bảo vệ xét xử đúng người đúng tội và không làm oan người vô tội. Để có bản Kết luận tìm hiểu làm địa thế căn cứ gửi cho viện kiểm sát truy tố, cơ quan có thẩm quyền tìm hiểu, người trực tiếp triển khai tìm hiểu phải sử dụng phối hợp nhiều giải pháp tìm hiểu như : hỏi cung, lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, trưng cầu giám định, khám xét … Một trong những giải pháp đó là khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm. Khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm là giải pháp tìm hiểu do những người có thẩm quyền triển khai bằng cách thu giữ, lục soát, tìm kiếm, xem nội dung của thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm của một người nhằm mục đích phát hiện, thu giữ công cụ, phương tiện đi lại phạm tội ; vật phẩm, gia tài do phạm tội mà có hoặc vật phẩm, tài liệu khác có tương quan trực tiếp đến vụ án. Tại Điều 21 Hiến pháp 2013 đã ghi nhận quyền cơ bản của công dân, đó là : Mọi người có quyền bí hiểm thư tín, điện thoại, điện tín và những hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, trấn áp, thu giữ trái luậtthư tín, điện thoại, điện tín và những hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. Chính thế cho nên, việc khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm khi tìm hiểu vụ án hình sự phải được thực thi khi thật sự thiết yếu và theo một trình tự, thủ tục nhất định để không xâm phạm quyền bí hiểm thông tin riêng tư của công dân. Bộ luật tố tụng hình sự 2003 lao lý về khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm như sau : – Căn cứ khám xét : Trong trường hợp người có điện thoại, điện tín, thư tín ( gồm có cả người nhận và người gửi ) đang tương quan đến vụ án hình sự, nếu thấy thiết yếu, cơ quan tìm hiểu hoàn toàn có thể vận dụng những giải pháp trấn áp, thu giữ điện thoại, điện tín, thư tín để tích lũy tài liệu, vật phẩm tương quan đến vụ án. – Thẩm quyền ra lệnh khám xét : Người có thẩm quyền ra lệnh khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm là Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan tìm hiểu những cấp. Lệnh khám xét phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành trừ rường hợp không hề trì hoãn được. Đối với trường hợp không hề trì hoãn, trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi khám xong, người ra lệnh khám phải thông tin bằng văn bản cho Viện kiểm sát cùng cấp. – Thủ tục khám xét : + ) Khi khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩmphải có lệnh thu giữ, khám xét và người thi hành lệnh phải thông tin cho người đảm nhiệm cơ quan bưu điện hữu quan trước khi thực thi thu giữ, khám xét. + ) Tiến hành thu giữ, khám xét thư tín, điện tín, bưu kiện bưu phẩm : Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, phải có đại diện thay mặt của cơ quan bưu điện tận mắt chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. Khi khám xét, Điều tra viên được tạm giữ vật phẩm là vật chứng và tài liệu có tương quan trực tiếp đến vụ án. Đối với vật phẩm thuộc loại cấm tàng trữ, lưu hành thì phải thu giữ và chuyển ngay cho cơ quan quản trị có thẩm quyền. + ) Lập biên bản khám xét : Khi thực thi khám xét, thu giữ, tạm giữ vật phẩm, tài liệu, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm Điều tra viên phải lập biên bản. Biên bản phải được đọc lại cho những người tham gia buổi khám xét nghe và có chữ ký của những người tham gia buổi khám xét .

Xem thêm: Thủ tục giải quyết bồi thường ở cơ quan giải quyết bồi thường cấp xã

+ ) Thông báo cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết : Sau khi khám xét, thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông tin ngay cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm biết. Nếu thông tin cản trở việc tìm hiểu thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông tin ngay. – Trách nhiệm của người ra lệnh và thi hành lệnh khám xét, thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm : Người ra lệnh, người thi hành lệnh khám xét, thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm trái pháp lý thì tùy theo đặc thù, mức độ vi phạm mà bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác theo Điều 125 Bộ luật hình sự.

3. Cơ quan nào được thu giữ thư tín, bưu phẩm để điều tra?

Tóm tắt câu hỏi:

Chào Luật sư ! Luật sư cho tôi hỏi, bưu tín, bưu phẩm tại bưu điện do Cơ quan nào được phép thu giữ khi tìm hiểu vụ án hình sự ? Cảm ơn Luật sư !

Luật sư tư vấn:

Điều 144 Bộ Luật tố tụng hình sự 2003 pháp luật : Việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện được pháp luật như sau : Khi thiết yếu phải thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện thì Cơ quan tìm hiểu ra lệnh thu giữ. Lệnh này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành, trừ trường hợp không hề trì hoãn nhưng phải ghi rõ nguyên do vào biên bản và sau khi thu giữ phải thông tin ngay cho Viện kiểm sát cùng cấp biết. Người thi hành lệnh phải thông tin cho người đảm nhiệm cơ quan bưu điện hữu quan trước khi triển khai thu giữ. Người đảm nhiệm cơ quan bưu điện hữu quan phải giúp sức người thi hành lệnh thu giữ triển khai xong trách nhiệm. Khi thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, phải có đại diện thay mặt của cơ quan bưu điện tận mắt chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. Cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông tin cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết. Nếu thông tin cản trở việc tìm hiểu thì sau khi cản trở đó không còn nữa, cơ quan ra lệnh thu giữ phải thông tin ngay. Như vậy, việc thu giữ thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm tại bưu điện sẽ do Cơ quan tìm hiểu ra lệnh thu giữ, được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước khi thi hành, trừ trường hợp không hề trì hoãn. Khi thu giữ phải có đại diện thay mặt cơ quan bưu điện tận mắt chứng kiến và ký xác nhận vào biên bản. Cơ quan đã thu giữ này phải thông tin cho người có thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm bị thu giữ biết trước hoặc sau khi triển khai tìm hiểu.

See also  Địa chỉ, số điện thoại trung tâm Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ

4. Xử lý hành vi xâm phạm bí mật thư tín, điện tín của người khác?

Tóm tắt câu hỏi:

Tôi đang thao tác ở 1 trường mần nin thiếu nhi. Quy định lớp tôi và 1 lớp nữa sử dụng chung 1 cái máy tính, 2 lớp là 4 giáo viên. Tôi có đăng nhập facebook nhưng lại quên đăng xuất, khi người đó sử dụng thì đã vào messenge của tôi để đọc tin nhắn, ngoài những còn chụp lại và gởi thêm cho 1 người khác nữa, và cái tin nhắn mà người đó chụp và xem thì nó là ở hàng gần ở đầu cuối, chứng tỏ cô ta cố ý xâm phạm vào quyền riêng tư của tôi. Vậy tôi có quyền kiện cô ta xâm phạm quyền riêng tư của tôi không ?

Luật sư tư vấn:

Theo nguyên tắc tại Điều 21 Hiến pháp năm 2013 về quyền của cá thể so với bí hiểm đời tư được pháp luật như sau : “ Điều 21. 1. Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể và bí hiểm mái ấm gia đình ; có quyền bảo vệ danh dự, uy tín của mình. tin tức về đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể, bí hiểm mái ấm gia đình được pháp lý bảo vệ bảo đảm an toàn. 2. Mọi người có quyền bí hiểm thư tín, điện thoại, điện tín và những hình thức trao đổi thông tin riêng tư khác. Không ai được bóc mở, trấn áp, thu giữ trái luật thư tín, điện thoại, điện tín và những hình thức trao đổi thông tin riêng tư của người khác. ” Điều 38 Bộ luật dân sự năm ngoái lao lý việc tích lũy, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin tương quan đến đời sống riêng tư, bí hiểm cá thể phải được người đó chấp thuận đồng ý, việc tích lũy, lưu giữ, sử dụng, công khai thông tin tương quan đến bí hiểm mái ấm gia đình phải được những thành viên mái ấm gia đình chấp thuận đồng ý, trừ trường hợp luật có lao lý khác.

xu-ly-hanh-vi-xam-pham-bi-mat-thu-tin-dien-tin-cua-nguoi-khac

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Như vậy, quyền của cá thể so với bí hiểm thư tín, điện tín là quyền được pháp lý bảo vệ. Hành vi tự ý đọc tin nhắn facebook của bạn và chụp ảnh màn hình hiển thị những tin nhắn đó gửi cho người khác của giáo viên kia là hành vi vi phạm pháp lý. Tùy mức độ hành vi cũng như hậu quả mà người đó hoàn toàn có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Nếu người đó có hành vi sử dụng những tin nhắn đó nhằm mục đích mục tiêu quấy rối, rình rập đe dọa, xuyên tạc, vu oan giáng họa, xúc phạm uy tín của tổ chức triển khai, danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng theo pháp luật tại Điểm g ) Khoản 3 Điều 66 Nghị định 174 / 2013 / NĐ-CP. Ngoài ra, hành vi của người này hoàn toàn có thể sẽ bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự theo pháp luật tại Điều 125 “ Bộ luật hình sự năm năm ngoái ” : “ Điều 125. Tội xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác 1. Người nào chiếm đoạt thư, điện báo, telex, fax hoặc những văn bản khác được truyền đưa bằng phương tiện đi lại viễn thông và máy tính hoặc có hành vi trái pháp lý xâm phạm bí hiểm hoặc bảo đảm an toàn thư tín, điện thoại, điện tín của người khác đã bị giải quyết và xử lý kỷ luật hoặc xử phạt hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ một triệu đồng đến năm triệu đồng hoặc phạt tái tạo không giam giữ đến một năm. 2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tái tạo không giam giữ từ một năm đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm : a ) Có tổ chức triển khai ; b ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn ; c ) Phạm tội nhiều lần ; d ) Gây hậu quả nghiêm trọng ;

đ) Tái phạm.

3. Người phạm tội còn hoàn toàn có thể bị phạt tiền từ hai triệu đồng đến hai mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ nhất định từ một năm đến năm năm. ” Như vậy, theo những lao lý trên, nếu người đó sử dụng những tin nhắn đó để quấy rối, rình rập đe dọa, xuyên tạc, vu oan giáng họa hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của bạn thì bạn nên trình báo đến cơ quan công an cấp xã, phường nơi người đó đang cư trú để cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết và xử lý hành vi vi phạm. Tuy nhiên, nếu người đó không sử dụng những tin nhắn đó nhằm mục đích mục tiêu nêu trên thì sẽ không vận dụng chế tài để giải quyết và xử lý mà bạn chỉ có quyền nhu yếu người đó công khai minh bạch xin lỗi, cũng như nhu yếu xóa những tin nhắn họ đang tàng trữ.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *