Khóa học Internet Marketing tại Nha Trang

Nội dung khóa nhận seo tổng thể

PHẦN 1: TỔNG QUAN INTERNET MARKETING VÀ XÂY DỰNG TỪ KHÓA

– Nguyên lý nền tảng của Internet Marketing
– 15 công cụ và phương tiện phổ biến thực hiện e-Marketing
– Ma trận công cụ marketing trực tuyến
– Công cụ thực hiện xây dựng từ khóa
– Phương pháp chọn lựa từ khoá

PHẦN 2: TỐI ƯU HÓA TÌM KIẾM ON-PAGE

– Tìm hiểu ngôn ngữ HTML căn bản
– Tối ưu các thành phần của HTML
– Tối ưu thẻ mô tả và thẻ từ khoá meta
– Sử dụng từ khoá nội dung, link và anchor text
– Cách trình bày, đưa nội dung, hình ảnh lên website và mạng internet
– Tối ưu sử dụng từ khoá trong nội dung
– Tối ưu sử dụng từ khóa trong hình ảnh
– Thực hành trình bày và đưa nội dung lên internet tối ưu SEO

PHẦN 3: TỐI ƯU HOÁ TÌM KIẾM OFF-PAGE

– Đăng ký website bộ máy tìm kiếm
– Tạo sitemap thân thiện bộ máy tìm kiếm
– Khai báo sitemap bộ máy tìm kiếm

PHẦN 4: ĐO LƯỜNG HÀNH VI THĂM VIẾNG WEBSITE DOANH NGHIỆP

– Công cụ giám sát hành vi viếng thăm website
– Cài đặt Google analytics
– Đọc hiểu các chỉ số phân tích thống kê

PHẦN 5: THIẾT KẾ EMAIL MARKETING

– Các cách làm email marketing
– Phương pháp thiết kế một email HTML
– Thiết kế email marketing
– Biên tập mẫu email HTML

PHẦN 6: THỰC HIỆN EMAIL MARKETING

– Tổ chức cơ sở dữ liệu và lựa chọn thời gian gởi mail
– Tổ chức chiến dịch email campaign
– Đưa email lên host
– Xây dựng lịch gởi mail định kỳ trong năm
– Gởi mail bằng Gmail và gởi mail bằng Outlook
– Kiểm tra mail được gởi, được đọc
– Thu hồi mail chưa đọc về sớm

PHẦN 7: XÂY DỰNG WEBSITE MẠNG XÃ HỘI

– Xây dựng website mạng xã hội đẹp, chuyên nghiệp
– Tạo cộng đồng trên mạng xã hội Facebook, Twitter, Youtube, Google Plus
– Sử dụng chức năng chia sẻ mạng xã hội

PHẦN 8: VIẾT KẾ HOẠCH E-MARKETING CHO CÔNG TY

– Các thành phần kế hoạch e-Marketing
– Brainstorm ý tưởng và viết kế hoạch tổng thể
– Theo dõi, đánh giá và báo cáo kết quả từng chiến dịch

See also  hugely trong tiếng Tiếng Việt - Tiếng Anh-Tiếng Việt | Glosbe

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *