Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do ai chỉ đạo tổ chức? Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có được đình chỉ chuyến bay nhằm ngăn chặn khả năng uy hiếp an ninh không?


Cho anh hỏi, lúc anh đi sân bay thì anh có thấy những người kiểm soát an ninh hàng không. Cho anh hỏi lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do ai chỉ đạo tổ chức? Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có được đình chỉ chuyến bay nhằm ngăn chặn khả năng uy hiếp an ninh không? Lực lượng này được hưởng chế độ chính sách gì? – Câu hỏi của anh Tấn Trung đến từ Long An

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do ai chỉ đạo tổ chức?

Căn cứ đi theo pháp luật trên Điều 28 Nghị định 92/2015 / NĐ-CP lao lý về địa điểm, công dụng & tổ chức triển khai cong ty bao ve
lượng trấn áp an ninh đường không cũng như sau :

Vị trí, chức năng và tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

1. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo tổ chức để thực hiện các biện pháp bảo đảm an ninh hàng không và cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay và cơ sở xử lý hàng hóa, bưu gửi để đưa lên tàu bay.

2. Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ không lưu tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để thực hiện bảo đảm an ninh hàng không tại cơ sở cung cấp dịch vụ không lưu nằm ngoài khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay.

3. Doanh nghiệp sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để thực hiện bảo đảm an ninh hàng không tại cơ sở sản xuất, bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay, thiết bị tàu bay.

4. Hãng hàng không Việt Nam, doanh nghiệp kinh doanh hàng không chung tổ chức lực lượng kiểm soát an ninh hàng không để thực hiện các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không trên tàu bay và hoạt động khai thác tàu bay bên ngoài khu vực cảng hàng không, sân bay.

Vấn đề này, lực lượng trấn áp an ninh đường không vì Sở Giao thông vận tải đường bộ chỉ huy tổ chức triển khai nhằm thực thi những giải pháp bảo vệ an ninh đường không & cung ứng chuyên dịch vụ bảo vệ an ninh đường không trên cảng hàng không quốc tế, sân bay & cửa hàng giải quyết và xử lý sản phẩm & hàng hóa, bưu chuyển nhằm mang lên phi cơ .

See also  Featuring Nghĩa Là Gì ? Ft Nghĩa Là Gì Trong Âm Nhạc? Nó Là Viết Tắt Của Từ Nào?

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không do ai chỉ đạo tổ chức?

Lực lượng trấn áp an ninh đường không bởi vì ai chỉ huy tổ chức triển khai ?( Hình tự Internet )

Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không có được đình chỉ chuyến bay nhằm ngăn chặn khả năng uy hiếp an ninh không?

Căn cứ trong Điều 30 Nghị định 92/2015 / NĐ-CP pháp luật về trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ của lực lượng trấn áp anh ninh đường không cũng như sau :

Nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

1. Tổ chức thực hiện Chương trình, Quy chế an ninh hàng không liên quan; thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát an ninh hàng không theo thẩm quyền.

2. Đối phó ban đầu với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng tại cơ sở liên quan. Bảo vệ hiện trường khi xảy ra các vụ việc uy hiếp an ninh hàng không, can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động hàng không dân dụng.

3. Đề nghị Giám đốc Cảng vụ hàng không, Thanh tra hàng không đình chỉ thực hiện chuyến bay nhằm ngăn chặn khả năng uy hiếp an ninh, an toàn đối với chuyến bay.

4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng để rà, phá, xử lý bom, mìn, vũ khí sinh học, hóa học, chất phóng xạ; ngăn chặn dịch bệnh tại cảng hàng không, sân bay, trên tàu bay; xử lý hành lý, hàng hóa, bưu gửi và các đồ vật khác chứa vật phẩm nguy hiểm.

5. Khi thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi thẩm quyền được phép tạm giữ người, kiểm tra, tạm giữ giấy tờ tùy thân đối với người có hành vi uy hiếp an ninh, an toàn hàng không; thu giữ vũ khí, chất nổ, chất cháy và những vật phẩm nguy hiểm khác đưa trái phép vào khu vực hạn chế; cưỡng chế đối với người cản trở hoặc cố tình chống đối.

6. Lập biên bản vụ việc đối với người có hành vi uy hiếp an ninh hàng không, hành khách gây rối; thông báo cho Cảng vụ hàng không liên quan để xử lý hoặc chuyển giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật; yêu cầu hãng hàng không từ chối vận chuyển hành khách vì lý do an ninh theo quy định.

7. Được trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật. Có trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, thiết bị, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ.

8. Lực lượng kiểm soát an ninh hàng không tại cảng hàng không, sân bay cung cấp dịch vụ bảo đảm an ninh hàng không.

Từ lao lý nêu bên trên, thì lực lượng trấn áp an ninh đường không chỉ đc đề xuất GĐ Cảng vụ đường không, Thanh tra đường không đình chỉ thực thi chuyến bay nhằm mục đích ngăn ngừa năng lực thị uy an ninh, bảo đảm an toàn so với chuyến bay chứ ko sở hữu quyền ra quyết định hành động đình chỉ chuyến bay anh nha .

Nếu nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được hưởng chế độ, chính sách gi?

Căn cứ trong Điều 31 Nghị định 92/2015 / NĐ-CP pháp luật về chính sách, chủ trương so với lực lượng trấn áp an ninh đường không cũng như sau :

Chế độ, chính sách đối với lực lượng kiểm soát an ninh hàng không

1. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không được hưởng lương và các quyền lợi, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật.

2. Nhân viên kiểm soát an ninh hàng không trong khi thi hành nhiệm vụ, nếu bị thương, bị hy sinh thì được xem xét công nhận hưởng chế độ như thương binh, liệt sĩ và các hình thức khen thưởng khác theo quy định của pháp luật.

Vấn đề này, giả dụ nhân viên cấp dưới trấn áp an ninh đường không vào lúc thực hiện trách nhiệm, ví như bị thương, bị quyết tử thì đc lưu ý đến xác nhận hưởng trọn chính sách cũng như thương bệnh binh, anh hùng liệt sĩ & những luật tán thưởng khác lại đi theo pháp luật của pháp lý .

See also  Phân biệt Backlog và Back Order trong quản trị chuỗi cung ứng

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *