Mua hoặc tải về nhạc từ iTunes Store trong Nhạc trên máy Mac

Mua hoặc tải về nhạc từ iTunes Store trong Nhạc trên máy Mac

Bạn hoàn toàn có thể mua nhạc từ iTunes Store và sau đó nghe trên máy tính hoặc iPhone, iPad hoặc iPod touch. Bạn cũng hoàn toàn có thể mua mục từ Danh sách mơ ước .Bạn hoàn toàn có thể thiết lập Nhạc để tự động hóa tải về những mục bạn mua từ iTunes Store đến những máy tính và thiết bị khác. Bằng cách này, tổng thể máy tính và thiết bị của bạn đều được update cùng nội dung mới, ngay cả khi bạn không đồng điệu hóa chúng .Tùy thuộc vào cách bạn thiết lập Tùy chọn mạng lưới hệ thống của Phương tiện và mục mua, mua hoặc tải về những mục hoàn toàn có thể nhu yếu mật khẩu .

Mở Nhạc cho tôi

Mua hoặc tải về mục riêng lẻ

  1. Trong ứng dụng Nhạc
    trên máy Mac của bạn, hãy tìm kiếm trong iTunes Store. Xem Tìm kiếm nhạc.

    Các tác dụng tìm kiếm của bạn sẽ Open trong hành lang cửa số Nhạc .

  2. Để xem trước mục trước khi mua, di chuyển con trỏ qua mục, sau đó bấm vào nút Xem trước .

  3. Để mua và tải về mục đó, hãy bấm vào nút – hoàn toàn có thể được gắn nhãn là Mua, Miễn phí, Đăng ký, một giá đơn cử hoặc nhãn khác .Nút hiển thị giá. Bấm vào giá để mua mục. Bấm vào mũi tên bên cạnh giá để tặng mục cho một người bạn, thêm mục vào danh sách mơ ước của bạn, v.v.

Xem bài viết Hỗ trợ của Apple Thêm và tải nhạc từ Apple Music.

Bật tải về tự động trên máy tính được cấp phép

Bạn hoàn toàn có thể bật tải về tự động hóa cho tối đa 10 máy tính và thiết bị, được phối hợp. Bạn hoàn toàn có thể cấp phép cho tối đa 5 máy tính cùng một lúc bằng ID Apple .Ghi chú : Một số mục hoàn toàn có thể không có sẵn để tự động hóa tải về tại toàn bộ những vương quốc hoặc vùng .

  • Trong ứng dụng Nhạc trên máy Mac của bạn, hãy chọn Nhạc > Tùy chọn, bấm vào Cài đặt chung, sau đó chọn Tải về tự động.

Nếu Nhạc đang mở khi bạn thực hiện mua trên thiết bị hoặc máy tính khác, mục đã mua được tải về máy tính của bạn vào cùng thời điểm mục đó được tải về thiết bị khác. Nếu Nhạc không mở vào thời điểm mua, mục được tải về tự động vào lần tiếp theo bạn mở Nhạc hoặc khi bạn chọn Tài khoản > Kiểm tra bản tải về có sẵn.

Bật tải về tự động trên iPhone, iPad hoặc iPod touch của bạn

Quan trọng: Trước khi bật tải về tự động trên thiết bị iOS hoặc iPadOS, hãy đảm bảo bạn đã được đăng nhập vào iTunes Store bằng cùng một ID Apple mà bạn đã sử dụng để đăng nhập vào Nhạc trên máy Mac.

  1. Trên Màn hình chính của thiết bị của bạn, hãy chạm vào Cài đặt, sau đó chạm vào iTunes và App Store .
  2. Chạm để bật Nhạc ( và bất kỳ mục nào khác bạn muốn tải về tự động hóa ) .

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

GauDay Crypto news and market tracking in real time
Logo
Enable registration in settings - general