Hoạt động hệ thống Bảo Hiểm Xã Hội

Năm 2017, BHXH Hải Dương đã nỗ lực, tập trung chuyên sâu mọi giải pháp để triển khai triển khai xong tốt những chỉ tiêu trách nhiệm được giao, có bước chuyển mình can đảm và mạnh mẽ trong thực thi chủ trương BHXH, BHYT. Nhân dịp Xuân mới Mậu Tuất, CổngThông tin điện tử BHXH Nước Ta đã có cuộc phỏng vấn Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh về hiệu quả hoạt động giải trí của BHXH tỉnh .

BHXH tỉnh Hải Dương đảm nhiệm Huân chương Lao động Hạng Nhất.

PV: Năm 2017, Hải Dương là  một trong những địa phương có những kết quả vượt trội trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Bà có thể cho biết một số kết quả hoạt động nổi bật của BHXH tỉnh năm vừa qua?

Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh:

Là đơn vị chức năng tiến hành thực thi chủ trương BHXH trên địa phận tỉnh, BHXH tỉnh Hải Dương luôn nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn vất vả để hoàn thành xong trách nhiệm. Năm 2017, BHXH tỉnh liên tục duy trì và phát huy được những thành tích những năm trước, triển khai xong vượt mức kế hoạch giao. Trong năm 2017, toàn tỉnh có 1.552.818 người tham gia BHYT ( tăng 67.915 người so với năm năm nay ) đạt 100,19 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Tỷ lệ bao trùm BHYT chiếm khoảng chừng 86,95 % dân số. Số đối tượng tham gia BHXH bắt buộc là : 297.317 người ( tăng 21.690 người tương ứng với 7,86 % so với năm năm nay ) đạt 100,47 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao, đạt 30 % lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia BHXH. Số đối tượng tham gia bh thất nghiệp là : 284.714 người, ( tăng 21.322 người so với năm năm nay ) đạt 100,94 % kế hoạch được giao, chiếm khoảng chừng 28 % lực lượng trong độ tuổi lao động tham gia Bảo hành thất nghiệp. Số đối tượng tham gia BHXH tự nguyện là : 9.078 người, đạt 100,32 % kế hoạch được giao. Năm 2017, số thu BHXH, BHYT là 5.626,8 tỷ đồng ; tăng 15,88 % so với năm năm nay, đạt 103,1 % kế hoạch BHXH Việt Nam giao. Số nợ BHXH, BHYT giảm còn gần 49,7 tỉ đồng.

Trụ sở BHXH tỉnh Hải Dương. PV : Được biết, BHXH tỉnh Hải Dương là một trong những địa phương đứng đầu trong cả nước về triển khai công tác làm việc thu, thu nợ BHXH, BHYT, Bảo hành thất nghiệp. Xin bà cho biết về hiệu quả công tác làm việc thu nợ của địa phương ?

Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh:

Năm 2017, BHXH tỉnh Hải Dương đã triển khai xong và triển khai xong suất sắc trách nhiệm tăng trưởng đối tượng người tiêu dùng và thu nợ mà BHXH Việt Nam giao, đơn cử về công tác làm việc thu nợ : Số tiền nợ năm 2017 là 30 tỷ đồng ( không gồm có nợ khó thu 20 tỷ ), tỷ suất nợ 0,56 %, giảm so với kế hoạch BHXH Việt Nam giao 0,52 %, tỷ suất nợ giảm so với năm năm nay là 0,52 %. Để hoàn thành xong trách nhiệm mà BHXH Việt Nam giao ngay từ đầu năm BHXH tỉnh Hải Dương đã tích cực tổ chức triển khai tiến hành đồng điệu 1 số ít giải pháp : Thứ nhất, về công tác làm việc chỉ huy, chỉ huy : Căn cứ Kế hoạch tăng trưởng đối tượng người dùng và giảm tỷ suất nợ đọng của BHXH Việt Nam giao, Thường vụ Đảng ủy, Ban chấp hành Đảng bộ kiến thiết xây dựng Nghị quyết để chỉ huy, chỉ huy triển khai bằng được tiềm năng tăng trưởng đối tượng người tiêu dùng và giảm nợ mà BHXH Việt Nam giao năm 2017. Ban chỉ huy BHXH tỉnh tiếp tục tổ chức triển khai giao ban trực tuyến với BHXH những huyện, thị xã, thành phố, những phòng nhiệm vụ để nghe báo cáo giải trình về tình hình tăng trưởng đối tượng người dùng, giảm nợ đọng, những vướng mắc khó khăn vất vả, đề ra những giải pháp để tăng trưởng đối tượng người dùng và giảm nợ đọng đồng thời giao chỉ tiêu tăng trưởng đối tượng người dùng và giảm nợ đọng từng quý cho BHXH những huyện thị xã, thành phố, … Thứ hai, về tổ chức triển khai tuyên truyền, phối hợp tuyên truyền : BHXH tỉnh thực thi tăng cường tuyên truyền chủ trương pháp lý về BHXH, BHYT trên những phương tiện thông tin đại chúng, phối hợp với những Hội đoàn thể như : Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội phụ nữ, …. tổ chức triển khai những hội nghị truyên truyền chủ trương pháp lý về BHXH, BHYT cho người lao động và nhân dân. Thứ ba, về phối hợp với những ngành trong công tác làm việc tăng trưởng đối tượng người tiêu dùng và thu nợ : BHXH tỉnh đã phối hợp với Cục thuế tỉnh đảm nhiệm tài liệu trên 2000 đơn vị chức năng trong đó có trên 900 đơn vị chức năng có phát sinh thu nhập và có chênh lệch về số người tham gia BHXH, BHYT, Bảo hành thất nghiệp và chênh lệch tiền lương để thanh tra rà soát khai thác tăng trưởng đối tượng người dùng và tính thu đúng, thu đủ. Thanh tra tại 02 đơn vị chức năng tịch thu trên 200 triệu đồng ; phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thanh tra 25 đơn vị chức năng tịch thu nợ đọng trên 5 tỷ đồng. Riêng trong tháng 12/2017, BHXH tỉnh đã phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội gửi thông tin đến 90 đơn vị chức năng nợ đọng trên 6 tháng mời lên Sở Lao động Thương binh và xã hội thao tác để nhu yếu đóng nộp. Sau khi thao tác đã tịch thu số nợ trên 5,7 tỷ đồng. BHXH tỉnh cũng phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư trong tháng 12/2017 đã thông tin đến 135 đơn vị chức năng nợ đọng từ 3 đến dưới 6 tháng sau khi có thông tin, BHXH tỉnh nhu yếu cán bộ thu quản trị đơn vị chức năng, cán bộ phòng Khai thác thu nợ liên tục đôn đốc những đơn vị chức năng hiệu quả đã thu nợ được trên 4,9 tỷ đồng. Trong tháng 12/2017, BHXH tỉnh phối hợp với phòng Cảnh sát kinh tế tài chính Công an tỉnh thao tác với 02 đơn vị chức năng cố ý trây ỳ thu nợ 500 triệu đồng.

Thứ tư, về nhiệm vụ phát triển đối tượng và thu nợ thực hiện trong ngành: Đối với đơn vị trước đây nợ gối đầu BHXH huyện, thị xã, thành phố, phòng Quản lý thu tổ chức làm việc với các đơn vị yêu cầu thực hiện đóng nộp hằng tháng không để nợ đọng đặc biệt là các đơn vị hành chính sự nghiệp, đảng, đoàn thể. Vì vậy, toàn tỉnh hiện có 4.985/5.456 đơn vị đóng nộp hằng tháng, chỉ còn 471 đơn vị chưa thực hiện đóng nộp hằng tháng. Đối với đơn vị nợ đọng từ tháng thứ hai theo phân cấp quản lý, BHXH cấp huyện, BHXH tỉnh gửi thông báo yêu cầu thực hiện đóng nộp đúng quy định để đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Đối với đơn vị nợ từ 3 tháng trở lên, sau khi thông báo các đơn vị không nộp tiền, Phòng khai thác và thu nợ tổ chức đoàn làm việc tại đơn vị lập biên bản yêu cầu đóng nộp theo quy định. Trong năm 2017, BHXH tỉnh đã tổ chức làm việc lập biên bản và đôn đốc đóng nộp trên 375 đơn vị, thu hồi 24,5 tỷ đồng, trong đó có những đơn vị khi nhận được thông báo làm việc đã thực hiện nộp ngay.

Còn riêng so với đơn vị chức năng cố ý trây ỳ chỉ huy BHXH tỉnh trực tiếp thao tác, những đơn vị chức năng không triển khai BHXH tỉnh sẽ ra quyết định hành động triển khai thanh tra. Cụ thể, năm 2017 đã triển khai thanh chuyên ngành 79 đơn vị chức năng tịch thu 2,85 tỷ đồng ; thanh tra đột xuất 09 đơn vị chức năng tịch thu trên 388 triệu đồng. BHXH cấp huyện cũng tiếp tục tham mưu cho quản trị Ủy Ban Nhân Dân huyện có Công văn gửi những đơn vị chức năng nợ đọng để nhu yếu đóng nộp, tham mưu xây dựng đoàn thao tác liên ngành thành đến đơn vị chức năng thao tác lập biên bản đôn đốc. Các đơn vị chức năng cố ý không nộp thì báo cáo giải trình quản trị Ủy Ban Nhân Dân cấp huyện để xây dựng đoàn Thanh tra giải quyết và xử lý vi phạm theo pháp luật. Hằng quý BHXH tỉnh tổng hợp báo cáo giải trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh những đơn vị chức năng nợ đọng để Ủy Ban Nhân Dân tỉnh chỉ huy những ngành phối hợp với cơ quan BHXH triển khai tổ chức triển khai thanh tra, kiểm tra để thực thi thu nợ.

Khai trương Bộ phận giám định chi KCB BHYT và Bộ phận giám sát chi KCB BHYT của BHXH tỉnh Hải Dương. PV : Vừa qua, BHXH tỉnh Hải Dương đã mở bán khai trương ra đời Bộ phận giám định chi KCB BHYT và Bộ phận giám sát chi KCB BHYT. Bà hoàn toàn có thể cho biết nhận định và đánh giá của mình về việc này ?

Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh:

Bộ phận giám định chi KCB BHYT và Bộ phận giám sát chi KCB BHYT của BHXH tỉnh Hải Dương được xây dựng nhằm mục đích mục tiêu nâng cao năng lực trấn áp chi quỹ BHYT, tránh việc sử dụng chưa thực sự hiệu suất cao quỹ KCB và bảo vệ điều kiện kèm theo chăm nom sức khỏe thể chất cho nhân dân. Bộ phận giám sát chi khám, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm giám sát, theo dõi tình hình sử dụng quỹ khám, chữa bệnh trên Hệ thống thông tin giám định BHYT, nhằm mục đích phát hiện những không bình thường về ngân sách khám, chữa bệnh BHYT của những cơ sở khám, chữa bệnh BHYT. … Từ đó, chuyển tài liệu và phối hợp với Bộ phận giám định chi khám, chữa bệnh BHYT nghiên cứu và phân tích tài liệu nhằm mục đích phát hiện kịp thời sự ngày càng tăng chi khám, chữa bệnh BHYT không bình thường của những cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa phận, từ đó có những giải pháp tương thích, bảo vệ sử dụng hiệu suất cao quỹ khám, chữa bệnh BHYT. PV : Bà hoàn toàn có thể cho biết việc thực thi chủ trương BHXH, BHYT trên địa phận tỉnh lúc bấy giờ đang có những sống sót, hạn chế gì ? Từ đó, để triển khai xong trách nhiệm được giao, BHXH tỉnh đề ra những giải pháp gì trong năm 2018 thưa bà ?

Giám đốc BHXH tỉnh Hải Dương Đoàn Thị Trinh:

Năm 2017 do vừa phải đồng nhất cấp mã số BHXH để Giao hàng in cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH, vừa phải thanh tra rà soát và chuyển giao sổ BHXH. Trong quý IV năm 2017, công tác làm việc thanh tra rà soát và chuyển giao sổ tại 1 số ít huyện việc tổng hợp báo cáo giải trình còn chậm, tỷ suất trả sổ BHXH cho người lao động thấp. Việc cấp trùng sổ BHXH, thẻ BHYT vẫn còn xảy ra. Hiệu quả của việc thanh tra, kiểm tra còn hạn chế do tính năng thanh tra, kiểm tra của cơ quan BHXH chưa có đủ thẩm quyền giải quyết và xử lý những đơn vị chức năng không triển khai không thiếu những lao lý của Luật BHXH, BHYT. Công tác phối hợp liên ngành để thanh tra, kiểm tra tại những đơn vị chức năng còn chưa được liên tục do lực lượng cán bộ làm công tác làm việc thanh tra, kiểm tra còn mỏng mảnh …

Trong thời gian tới, BHXH tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo công tác thu, thu nợ đặc biệt đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; nắm bắt những khó khăn từ phía doanh nghiệp cũng như có những biện pháp giải quyết, tháo gỡ kịp thời. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành với các cơ quan chức năng có thẩm quyền để thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm túc các đơn vị sử dụng lao động vi phạm Luật BHXH, BHYT, nếu thấy cần thiết sẽ khởi kiện các đơn vị ra tòa. Phối hợp với chặt chẽ với ngành Y tế để kiểm tra, giám sát thường xuyên các cơ sở KCB để đảm bảo quyền lợi cho đối tượng thụ hưởng.

Từ ngày 01/01/2018 đến 31/01/2018, BHXH tỉnh sẽ thanh tra rà soát lại hàng loạt tài liệu cấp thẻ BHYT năm 2018 để giải quyết và xử lý kịp thời, dứt điểm những trường hợp cấp sai thông tin, cấp trùng thẻ ; liên tục tiến hành thanh tra rà soát và chuyển giao sổ BHXH cho người lao động phấn đấu đến ngày 30/06/2018 chuyển giao được đạt 100 % số sổ BHXH ; triển khai việc cấp mới, cấp đổi sổ BHXH, thẻ BHYT kịp thời, đúng thời hạn lao lý. Tiếp tục phối hợp ngặt nghèo với những cơ quan thông tin đại chúng, những cấp, những ngành tổ chức triển khai tuyên truyền với nội dung đa phần tập trung chuyên sâu vào những điểm mới, nội dung sửa đổi, bổ trợ của Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm ; những lao lý, hướng dẫn triển khai BHYT theo hộ mái ấm gia đình, tính nhân văn, ưu việt của chủ trương BHXH, BHYT. .. để những cấp, những ngành, những tổ chức triển khai chính trị từ tỉnh đến cơ sở, đơn vị chức năng sử dụng lao động và nhân dân, người lao động nắm được và tích cực triển khai. PV : Xin trân trọng cảm ơn Giám đốc !

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

GauDay Crypto news and market tracking in real time
Logo
Enable registration in settings - general