#1 Địa chỉ, số điện thoại Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê là cơ quan nhà nước thuộc Chính phủ, có chức năng tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; tổ chức thu, chi chế độ bảo hiểm thất nghiệp; quản lý và sử dụng các quỹ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; thanh tra chuyên ngành việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

Vậy địa chỉ bảo hiểm quận trụ sở đặt tại đâu ? Thời gian thao tác của cơ quan bảo hiểm xã hội quận như thế nào ? Khách hàng chăm sóc vui mừng theo dõi nội dung bài viết dưới đây .

Chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận quận Thanh Khê

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê là cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện trực thuộc bảo hiểm xã hội thành phố Đà Nẵng. Thực hiện các chức năng quản lý bảo hiểm xã hội tại địa bàn quận Thanh Khê. Cụ thể chức năng, nhiệm vụ của bảo hiểm xã hội quận đó là:

– Xây dựng trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đà Nẵng kế hoạch phát triển Bảo hiểm xã hội quận, huyện dài hạn, ngắn hạn và chương trình công tác hàng năm; tổ chức thực hiện kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt.

– Thực hiện công tác làm việc thông tin, tuyên truyền, thông dụng những chính sách, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .
– Tổ chức thực thi những trách nhiệm theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Nước Ta và Bảo hiểm xã hội Thành Phố Đà Nẵng, đơn cử :
+ Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ;
+ Khai thác, ĐK, quản trị những đối tượng người tiêu dùng tham gia và hưởng chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thu những khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế so với những tổ chức triển khai và cá thể tham gia .
Từ chối việc đóng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng pháp luật. Kiểm tra việc ký hợp đồng lao động, đóng nộp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế so với cơ quan, đơn vị chức năng, tổ chức triển khai sử dụng lao động ;
+ Ký hợp đồng với những tổ chức triển khai làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo pháp luật ;
+ Giải quyết những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; tổ chức triển khai bộ phận tiếp đón hồ sơ và trả hiệu quả xử lý theo chính sách “ một cửa ” tại Bảo hiểm xã hội huyện ;
+ Chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ; khước từ chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng pháp luật ;
+ Tiếp nhận khoản kinh phí đầu tư từ Chi tiêu Nhà nước chuyển sang để đóng, tương hỗ đóng cho những đối tượng người tiêu dùng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện ;
+ Quản lý, sử dụng, hạch toán kế toán những nguồn kinh phí đầu tư và gia tài của Bảo hiểm xã hội huyện theo phân cấp ;
+ Ký, tổ chức triển khai thực thi hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn trình độ, kỹ thuật theo phân cấp .
– Giải quyết những đề xuất kiến nghị, khiếu nại về việc triển khai chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế so với những tổ chức triển khai, cá thể tham gia và những cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo pháp luật .
– Thực hiện chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ huy, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Tổ chức tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng theo Tiêu chuẩn vương quốc TCVN ISO vào hoạt động giải trí của Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê .
– Tổ chức thực thi thanh toán giao dịch điện tử trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo pháp luật .
– Quản lý, tàng trữ hồ sơ nhiệm vụ, tài liệu hành chính và hồ sơ hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .
– Hướng dẫn nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho những tổ chức triển khai, cá thể tham gia .
– Chủ trì, phối hợp với những cơ quan nhà nước, những tổ chức triển khai chính trị – xã hội trên địa phận, với những tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để xử lý những yếu tố có tương quan đến việc triển khai những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo lao lý .
– Đề xuất, yêu cầu, phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra những tổ chức triển khai, cá thể trong việc triển khai những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .
– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự để nhu yếu tòa án nhân dân bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi nhà nước trong nghành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa phận .
– Định kỳ phân phối khá đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng những chính sách, thủ tục triển khai chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế cho người lao động, người sử dụng lao động hoặc khi người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức triển khai công đoàn nhu yếu ; Cung cấp rất đầy đủ và kịp thời tài liệu, thông tin tương quan theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền .
– Thường xuyên phối hợp với cơ quan quản trị nhà nước về lao động ở địa phương update thông tin về tình hình sử dụng lao động trên địa phận. Phối hợp cơ quan thuế update mã số thuế của tổ chức triển khai, cá thể ; định kỳ hàng năm, update thông tin do cơ quan thuế cung ứng về ngân sách tiền lương để tính thuế của doanh nghiệp hoặc tổ chức triển khai .
– Quản lý viên chức, người lao động của Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê .
– Tham gia điều tra và nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và bảo mật thông tin tài liệu công nghệ thông tin ; thực thi chính sách thông tin, thống kê, báo cáo giải trình, thi đua – khen thưởng theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Thành Phố Đà Nẵng .
– Thực hiện những trách nhiệm khác do Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng giao .

Địa chỉ bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

Quận Thanh Khê là quận thường trực thành phố Thành Phố Đà Nẵng. Thanh Khê là quận nằm ở TT thành phố, tuy nhiên có diện tích quy hoạnh nhỏ nhất thành phố TP. Đà Nẵng. Phía đông và phía nam giáp quận Hải Châu. Phía tây giáp những quận Liên Chiểu và Cẩm Lệ. Phía bắc giáp vịnh TP. Đà Nẵng .

Quận Thanh Khê có 10 phường: An Khê, Chính Gián, Hòa Khê, Tam Thuận, Tân Chính, Thạc Gián, Thanh Khê Đông, Thanh Khê Tây, Vĩnh Trung, Xuân Hà.

Hiện tại Trung tâm bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đặt tại địa chỉ số 574A Trần Cao Vân, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Số điện thoại bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

– Điện thoại cơ quan bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê : 0236.3710.630
– Đường dây nóng tương hỗ bảo hiểm xã hội điện tử của quận Thanh Khê : 0236. 3710. 630 / 0935731289

Số tài khoản bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

Tên thông tin tài khoản : Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê
– Kho bạc Nhà nước quận Thanh Khê : 3741.0.1056720.92008
– Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nước Ta – Chi nhánh Thanh Khê : 2003202917035
– Ngân hàng TMCP Ngoại thương Nước Ta – Chi nhánh TP. Đà Nẵng – Phòng thanh toán giao dịch Thanh Khê : 0041000269569
– Ngân hàng TMCP Công thương Nước Ta – Chi nhánh Thành Phố Đà Nẵng : 917045000008
– Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Thành Phố Đà Nẵng : 3011102311003

Thời gian làm việc bảo hiểm Xã hội Thanh Khê

Thời gian làm việc của cơ quan bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê Đà Nẵng được áp dụng theo quy định giờ hành chính với thời gian cụ thể như sau:

– Thời gian đảm nhiệm và xử lý buổi sáng từ : 8 giờ đến 12 giờ
– Thời gian đảm nhiệm và xử lý buổi chiều từ : 14 giờ đến 17 giờ
Hiện nay cơ quan bảo hiểm xã hội quận thao tác từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần, cơ quan không thao tác vào những ngày Lễ, Tết theo lao lý của pháp lý .

Thủ tục hành chính được thực hiện tại bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê

Cơ quan bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê thực thi những thủ tục hành chính như sau :
– Khai thác, ĐK, quản trị những đối tượng người dùng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế .
– Thu những khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của những tổ chức triển khai và cá thể tham gia ; phủ nhận việc đóng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng pháp luật .
– Ký hợp đồng với những tổ chức triển khai làm đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và tổ chức triển khai dịch vụ công chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo pháp luật ;
– Giải quyết kiểm soát và điều chỉnh, hủy quyết định hành động, chấm hết hưởng BHXH
– Giải quyết chuyển hưởng sang địa phận khác so với người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người hưởng chính sách TNLĐ, BNN một lần, chính sách tử tuất một lần và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng
– Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng so với người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở lại nước định cư hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định hành động công bố mất tích
– Giải quyết hưởng chính sách tử tuất
– Cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ;
– Giải quyết những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; triển khai đảm nhiệm hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ;
– Chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ; khước từ chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế không đúng lao lý ;

– Tiếp nhận khoản kinh phí từ Ngân sách Nhà nước chuyển sang để đóng, hỗ trợ đóng cho các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện.

– Ký, tổ chức triển khai thực thi hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn trình độ, kỹ thuật ; kiểm tra, nhìn nhận việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế cho người bệnh ; kiểm tra, xác lập ngân sách khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế, bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế ;

Bảo hiểm xã hội quận Thanh Khê nằm trong danh mục bài viết cơ quan bảo hiểm xã hội để Quý khách hàng tham khảo.

>> >> >> Tham khảo thêm bài viết : Tư vấn bảo hiểm xã hội

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

GauDay Crypto news and market tracking in real time
Logo
Enable registration in settings - general