Địa chỉ, số điện thoại trung tâm Bảo hiểm xã hội Bình Dương

tin tức TT bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương ? Địa chỉ bảo hiểm xã hội Bình Dương ở đâu ? Số điện thoại của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương ? Trung tâm bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp tại Bình Dương ?

Cùng với sự ra đời của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành trong cả nước, BHXH tỉnh Sông Bé được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 15/8/1995 với chức năng nhiệm vụ chủ yếu là thực hiện chế độ, chính sách BHXH cho người lao động có tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh. Đến ngày 01/01/1997, tỉnh Bình Dương được tái lập, từ đó BHXH tỉnh Sông Bé được đổi tên thành BHXH tỉnh Bình Dương.

Nếu bạn có nhu cầu tư vấn bảo hiểm xã hội tại tỉnh Bình Dương, tư vấn hỗ trợ các quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 1900.6568. Các Luật sư – Chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng giải đáp mọi câu hỏi về BHXH chỉ thông qua 01 cuộc điện thoại.

1. Giới thiệu chung về Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

Cơ cấu mạng lưới hệ thống tổ chức triển khai BHXH tỉnh Bình Dương gồm có : 10 Phòng nhiệm vụ thuộc BHXH tỉnh và 08 BHXH những huyện thị, thành phố.

Địa chỉ: 17 Khu 2 Đường Lê Duẩn, Phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0274.3896969 – Fax: 0274.3841650 – Email: [email protected]

2. Vị trí và chức năng của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

– Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố thường trực Trung ương ( sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh ) là cơ quan thường trực Bảo hiểm xã hội Nước Ta đặt tại tỉnh, có tính năng giúp Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Nước Ta ( sau đây gọi là Tổng Giám đốc ) tổ chức triển khai triển khai chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm xã hội tự nguyện ( sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội ), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ; quản trị những quỹ : Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế trên địa phận tỉnh theo lao lý của Bảo hiểm xã hội Nước Ta và pháp luật của pháp lý. – Bảo hiểm xã hội tỉnh chịu sự quản trị trực tiếp, tổng lực của Tổng Giám đốc và chịu sự quản trị hành chính nhà nước trên địa phận tỉnh của Ủy ban nhân dân tỉnh. – Bảo hiểm xã hội tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, thông tin tài khoản và trụ sở riêng.

3. Nhiệm vụ và quyền hạn của bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

– Xây dựng, trình Tổng Giám đốc kế hoạch thời gian ngắn và dài hạn về tăng trưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa phận và chương trình công tác làm việc hàng năm ; tổ chức triển khai thực thi kế hoạch, chương trình sau khi được phê duyệt. – Tổ chức thực thi công tác làm việc thông tin, tuyên truyền, thông dụng những chính sách, chủ trương, pháp lý về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. – Tổ chức cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho những người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đúng lao lý. – Tổ chức khai thác, ĐK, quản trị những đối tượng người dùng tham gia và hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo pháp luật ; tổ chức triển khai thu những khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của những tổ chức triển khai và cá thể tham gia. – Thực hiện chính sách một cửa liên thông trong xử lý chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội Q., huyện, thị xã, thành phố thường trực tỉnh ( sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội huyện ) ; thực thi tiếp đón hồ sơ và trả hiệu quả xử lý thủ tục hành chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội tỉnh ; chỉ huy, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện triển khai theo lao lý. – Thực hiện xử lý hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và chỉ huy, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành thực thi theo pháp luật. – Tổ chức chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp ; khước từ việc đóng hoặc chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp không đúng pháp luật. – Quản lý và sử dụng, hạch toán kế toán những nguồn kinh phí đầu tư và gia tài theo pháp luật. – Tổ chức ký hợp đồng, giám sát thực thi hợp đồng với những cơ sở khám, chữa bệnh có đủ điều kiện kèm theo, tiêu chuẩn trình độ, kỹ thuật và giám sát việc phân phối dịch vụ khám, chữa bệnh ; bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ người tham gia bảo hiểm y tế và chống lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. – Tham gia vào quy trình lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc của những cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa phận theo phân cấp của Tổng Giám đốc. – Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tổ chức triển khai chi trả những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng lao lý của pháp lý và của Ngành. – Tổ chức kiểm tra, xử lý những yêu cầu, khiếu nại, tố cáo về việc triển khai chính sách, chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế so với những đơn vị chức năng thường trực Bảo hiểm xã hội tỉnh và tổ chức triển khai, cá thể tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo lao lý của pháp lý ; đề xuất kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý. – Tổ chức triển khai chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ huy, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Nước Ta. – Tổ chức quản trị, tàng trữ hồ sơ tài liệu hành chính, nhiệm vụ và hồ sơ đối tượng người dùng tham gia, hưởng những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. – Tổ chức điều tra và nghiên cứu, ứng dụng khoa học ; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị, quản lý và điều hành Bảo hiểm xã hội tỉnh. – Tổ chức giảng dạy, tu dưỡng về trình độ, nhiệm vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và những tổ chức triển khai, cá thể tham gia triển khai chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị – xã hội ở địa phương, các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, để giải quyết các vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.

– Có quyền khởi kiện vụ án dân sự so với những đơn vị chức năng nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để nhu yếu TANDTC bảo vệ quyền lợi công cộng, quyền lợi nhà nước trong nghành bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa phận. – Đề xuất với Bảo hiểm xã hội Nước Ta yêu cầu việc kiến thiết xây dựng, sửa đổi, bổ trợ chính sách, chủ trương về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ; đề xuất kiến nghị với những cơ quan nhà nước có thẩm quyền thanh tra, tìm hiểu, giải quyết và xử lý những hành vi vi phạm pháp lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. – Tổ chức tiến hành mạng lưới hệ thống quản trị chất lượng theo Tiêu chuẩn vương quốc TCVN ISO 9001 : 2008 vào hoạt động giải trí của Bảo hiểm xã hội tỉnh và chỉ huy, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội huyện tiến hành thực thi theo lao lý. – Cung cấp khá đầy đủ và kịp thời thông tin về việc đóng, quyền được hưởng những chính sách, thủ tục thực thi chủ trương bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế khi người lao động, người sử dụng lao động hoặc tổ chức triển khai công đoàn nhu yếu ; cung ứng vừa đủ và kịp thời tài liệu, thông tin tương quan theo nhu yếu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. – Quản lý công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh. – Thực hiện chính sách thông tin, thống kê, báo cáo giải trình theo lao lý. – Thực hiện những trách nhiệm khác do Tổng Giám đốc giao.

Theo Quyết định 969/QĐ-BHXH Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 29/7/2019

4. Dịch vụ tư vấn bảo hiểm xã hội tại tỉnh Bình Dương của Luật Dương Gia

  • Chúng tôi tư vấn tất cả các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo hiểm bao gồm:

– Tư vấn những pháp luật của pháp lý về bảo hiểm xã hội : Báo tăng, báo giảm lao động, chốt sổ bảo hiểm, hưởng bảo hiểm xã hội một lần, chính sách thai sản, chính sách hưu trí, tử tuất … Giải quyết những vướng mắc khi thực thi pháp lý bảo hiểm xã hội. – Tư vấn những lao lý của pháp lý về bảo hiểm thất nghiệp : Tư vấn thủ tục, hồ sơ, điều kiện kèm theo, mức hưởng, nơi hưởng bảo hiểm, trợ cấp thất nghiệp cho người lao động … Giải quyết những trường hợp vướng mắc, khó trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp. – Tư vấn những pháp luật của pháp lý về bảo hiểm y tế : Mức đóng, mức hưởng bảo hiểm y tế, lao lý về bảo hiểm y tế trái tuyến, vượt tuyến, không đúng tuyền, sử dụng công nghệ cao … Giải quyết những vướng mắc khi sử dụng thẻ bảo hiểm y tế. – Tư vấn những lao lý về chính sách hưu trí : Chế độ nghỉ hưu, chính sách nghỉ hưu sớm, chính sách tai nạn thương tâm lao động, chính sách mất sức … – Tư vấn những pháp luật về xử phạt trong nghành bảo hiểm xã hội : Xử phạt hành chính, lãi suất vay khi chậm đóng chậm nộp BHXH, những trường hợp bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự khi vi phạm về bảo hiểm xã hội … – Tư vấn triển khai những thủ tục hành chính trong nghành nghề dịch vụ bảo hiểm xã hội – Tư vấn tương hỗ, hướng dẫn cách kê khai, nộp bảo hiểm xã hội trực tuyến qua mạng BHXH của cơ quan Nhà nước. – Tư vấn khiếu nại những quyết định hành động hành chính không đúng chuẩn của cơ quan bảo hiểm xã hội trong quy trình quản trị doanh nghiệp …. – Tư vấn những yếu tố pháp lý khác về bảo hiểm xã hội.

  • Các hình thức tư vấn luật bảo hiểm xã hội tại tỉnh Bình Dương

– Tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua tổng đài điện thoại 1900.6568 (Xem thêm thông tin chi tiết)

– Tư vấn luật bảo hiểm xã hội qua hình thức E-Mail, thư điện tử, bưu điện ( Xem thêm thông tin chi tiết cụ thể )

  • Thời gian phục vụ của Tổng đài tư vấn luật bảo hiểm xã hội

Thời gian phục vụ tư vấn của Tổng đài 1900.6568: Từ 7h30 đến 23h00 tất cả các ngày trong tuần (Phục vụ tư vấn cả các ngày thứ 7 và Chủ nhật), trừ các ngày lễ.

LƯU Ý QUAN TRỌNG:

+ Tổng đài 1900.6568 là Tổng đài tư vấn pháp luật của Công ty Luật TNHH Dương Gia. Bao gồm có chức năng tư vấn các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội. Việc tư vấn sẽ bị tính phí tư vấn là 8.000đ/phút tư vấn theo quy định. Giá cước được niêm yết công khai trên lời chào hệ thống.

+ Luật Dương Gia hiện chỉ có 03 chi nhánh tại Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM. Chúng tôi hiện chưa có văn phòng giao dịch, chi nhánh công ty luật tại Tỉnh Bình Dương. Chúng tôi chỉ hỗ trợ tư vấn pháp luật bảo hiểm xã hội tại Tỉnh Bình Dương qua các phương thức trực tuyến. Nếu có nhu cầu sử dụng dịch vụ Luật sư trực tiếp, chúng tôi sẽ cử Luật sư ở chi nhánh gần nhất xuống tận nơi để giải quyết vụ việc theo yêu cầu!

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

GauDay Crypto news and market tracking in real time
Logo
Enable registration in settings - general