Bổ sung số điện thoại đối với doanh nghiệp có bắt buộc không?

Đối tượng có quyền và không có quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp ? Trình tự, thủ tục ĐK doanh nghiệp ? Bổ sung số điện thoại so với doanh nghiệp có bắt buộc không ?

Trong nền tăng trưởng kinh tế thị trường như lúc bấy giờ có rất nhiều doanh nghiệp được xây dựng và đi vào hoạt động giải trí với những nghành nghề dịch vụ và ngành nghề khác nhau. Theo đó, để được ĐK và cấp Giấy chứng nhận ĐK kinh doanh thương mại thì chủ xây dựng doanh nghiệp phải phân phối những điều kiện kèm theo về ngành nghề kinh doanh thương mại không bị cấm và phải phân phối khá đầy đủ những thông tin tương quan, trong trường hợp biến hóa bổ trợ thiếu thông tin thì thực thi cấp, sửa đổi thông tin đúng chuẩn.

Tư vấn pháp luật trực tuyến miễn phí qua tổng đài: 1900.6568

1. Đối tượng có quyền và không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp

Căn cứ pháp luật tại Luật Doanh nghiệp 2020 thì tổ chức triển khai, cá thể có quyền xây dựng và quản trị doanh nghiệp tại Nước Ta theo pháp luật của Luật này, trừ những trường hợp sau đây : – Cơ quan nhà nước, đơn vị chức năng lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng gia tài nhà nước để xây dựng doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị chức năng mình ; – Cán bộ, công chức, viên chức theo pháp luật của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ; – Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Quân đội nhân dân Nước Ta ; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong những cơ quan, đơn vị chức năng thuộc Công an nhân dân Nước Ta, trừ người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản trị tại doanh nghiệp nhà nước ; – Cán bộ chỉ huy, quản trị nhiệm vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật ( trừ người được cử làm đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền để quản trị phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác ) ; – Người chưa thành niên ; người bị hạn chế năng lượng hành vi dân sự, người bị mất năng lượng hành vi dân sự ; người có khó khăn vất vả trong nhận thức, làm chủ hành vi ; tổ chức triển khai không có tư cách pháp nhân ; – Người đang bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành giải pháp giải quyết và xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định, những trường hợp khác theo lao lý của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng ;

Xem thêm: Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH

( Trường hợp Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nhu yếu, người ĐK xây dựng doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại ). – Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh thương mại, cấm hoạt động giải trí trong một số ít nghành nhất định theo lao lý của Bộ luật Hình sự. Theo đó, khi đủ điều kiện kèm theo ĐK doanh nghiệp thì triển khai lập hồ sơ ĐK doanh nghiệp như sau :

Đối với doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ đăng ký gồm:

– Giấy đề xuất ĐK doanh nghiệp. – Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với chủ doanh nghiệp tư nhân.

Đối với công ty hợp danh, hồ sơ đăng ký gồm:

– Giấy ý kiến đề nghị ĐK doanh nghiệp .

Xem thêm: Điều kiện làm giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn

– Điều lệ công ty. – Danh sách thành viên. – Bản sao sách vở pháp lý của cá thể so với thành viên. – Bản sao Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo pháp luật của Luật Đầu tư.

Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, hồ sơ đăng ký gồm:

– Giấy ý kiến đề nghị ĐK doanh nghiệp. – Điều lệ công ty. – Danh sách thành viên .

Xem thêm: Tư vấn thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trực tuyến

– Bản sao những sách vở sau đây : + Giấy tờ pháp lý của cá thể so với thành viên là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ; + Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với thành viên là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo ủy quyền của thành viên là tổ chức triển khai. Đối với thành viên là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ; + Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật Đầu tư.

Đối với công ty cổ phần, hồ sơ đăng ký gồm:

– Giấy ý kiến đề nghị ĐK doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

Xem thêm: Các trường hợp không được thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

– Danh sách cổ đông sáng lập ; list cổ đông là nhà đầu tư quốc tế. – Bản sao những sách vở sau đây : + Giấy tờ pháp lý của cá thể so với cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là cá thể, người đại diện thay mặt theo pháp lý ; + Giấy tờ pháp lý của tổ chức triển khai so với cổ đông là tổ chức triển khai và văn bản cử người đại diện thay mặt theo ủy quyền ; sách vở pháp lý của cá thể so với người đại diện thay mặt theo chuyển nhượng ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư quốc tế là tổ chức triển khai. Đối với cổ đông là tổ chức triển khai quốc tế thì bản sao sách vở pháp lý của tổ chức triển khai phải được hợp pháp hóa lãnh sự ; + Giấy ghi nhận ĐK góp vốn đầu tư so với nhà đầu tư quốc tế theo lao lý của Luật Đầu tư. Như vậy, để được ĐK doanh nghiệp và doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp là ngành, nghề ĐK kinh doanh thương mại không bị cấm góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại. Chủ thể góp vốn đầu tư doanh nghiệp cũng không nằm trong trường hợp bị cấm theo Luật doanh nghiệp 2020

2. Trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Xem thêm: Đăng ký bổ sung ngành nghề sản xuất phim, video

Tùy thuộc vào mô hình doanh nghiệp muốn ĐK, người xây dựng doanh nghiệp sẵn sàng chuẩn bị 01 bộ hồ sơ ĐK gồm có những loại sách vở tương ứng như trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người xây dựng doanh nghiệp hoặc người được chuyển nhượng ủy quyền thực thi ĐK doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ ĐK doanh nghiệp cho Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại theo một trong những phương pháp sau đây : – Trực tiếp tại Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại ; – Qua dịch vụ bưu chính ; – Qua mạng thông tin điện tử.

Bước 3: Giải quyết hồ sơ

Trong thời hạn 03 ngày thao tác kể từ ngày nhận hồ sơ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại có nghĩa vụ và trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ ĐK doanh nghiệp và cấp ĐK doanh nghiệp ; trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cơ quan ĐK kinh doanh thương mại phải thông tin bằng văn bản nội dung cần sửa đổi, bổ trợ cho người xây dựng doanh nghiệp ; Trường hợp phủ nhận ĐK doanh nghiệp thì phải thông tin bằng văn bản cho người xây dựng doanh nghiệp và nêu rõ nguyên do. Hướng dẫn thủ tục ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử như sau : Theo đó, ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử là việc người xây dựng doanh nghiệp nộp hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại Cổng thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp. Trường hợp người xây dựng doanh nghiệp lựa chọn ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử thì triển khai theo hướng dẫn tại Điều 26 Luật Doanh nghiệp 2020 như sau : – Hồ sơ ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử cũng gồm có những tài liệu tương ứng với mô hình doanh nghiệp muốn xây dựng như trình diễn tại mục 1. và được biểu lộ dưới dạng văn bản điện tử.

Lưu ýHồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử có giá trị pháp lý tương đương hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bằng bản giấy.

– Tổ chức, cá thể có quyền lựa chọn sử dụng chữ ký số theo pháp luật của pháp lý về thanh toán giao dịch điện tử hoặc sử dụng thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại để ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Trong đó, thông tin tài khoản ĐK kinh doanh thương mại là thông tin tài khoản được tạo bởi Hệ thống thông tin vương quốc về ĐK doanh nghiệp, cấp cho cá thể để thực thi ĐK doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.

3. Bổ sung số điện thoại đối với doanh nghiệp có bắt buộc không?

Cơ sở pháp lý : – Luật Doanh nghiệp 2020 – Nghị định số 01/2021 / NĐ-CP về ĐK kinh doanh thương mại. – Thông tư 01/2021 / TT-BKHĐT hướng dẫn về ĐK doanh nghiệp. Theo đó, trường hợp bổ trợ số điện thoại so với doanh nghiệp được pháp luật như sau : – Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm bổ trợ khá đầy đủ những thông tin còn thiếu trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp khi biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp, gồm có những thông tin : số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử ( email ), trang thông tin điện tử ( website ) của doanh nghiệp. Việc bổ trợ thông tin số điện thoại của doanh nghiệp trong hồ sơ ĐK doanh nghiệp là bắt buộc. Trường hợp doanh nghiệp không bổ trợ thông tin về số điện thoại của doanh nghiệp thì hồ sơ ĐK biến hóa nội dung ĐK doanh nghiệp được coi là không hợp lệ theo pháp luật tại Khoản 20 Điều 4 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp chỉ update, bổ trợ thông tin về số điện thoại, số fax, email, website, địa chỉ của doanh nghiệp do biến hóa về địa giới hành chính, thông tin về chứng tỏ nhân dân, địa chỉ của cá thể trong Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ trợ, update thông tin ĐK doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại nhận thông tin và cấp Giấy chứng nhận ĐK doanh nghiệp cho doanh nghiệp. – Doanh nghiệp có nghĩa vụ và trách nhiệm thực thi việc update, bổ trợ thông tin trong Giấy ghi nhận ĐK doanh nghiệp, hồ sơ ĐK doanh nghiệp theo lao lý tại Khoản 3 Điều 8 Luật Doanh nghiệp.

Trường hợp doanh nghiệp chỉ cập nhật, bổ sung các thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mà không làm thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp gửi Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

Phòng Đăng ký kinh doanh thương mại bổ trợ thông tin vào hồ sơ của doanh nghiệp, update thông tin vào Cơ sở tài liệu vương quốc về ĐK doanh nghiệp và cấp giấy xác nhận theo pháp luật tương ứng. Trong trường hợp này, doanh nghiệp không phải trả phí. Theo pháp luật này thì doanh nghiệp bạn khi muốn bổ trợ nội dung ĐK kinh doanh thương mại thì cần phải bổ trợ thêm những thông tin như số điện thoại, số fax, địa chỉ email. Và việc bổ trợ số điện thoại là bắt buộc. Trong trường hợp bạn không bổ trợ số điện thoại theo pháp luật thì hồ sơ ĐK đổi khác nội dung ĐK doanh nghiệp được coi là không hợp lệ.

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

GauDay Crypto news and market tracking in real time
Logo
Enable registration in settings - general