Chi tiết bài viết giới thiệu

TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

1- THÔNG TIN CHUNG:

Trụ sở Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả 

Tên cơ quan : Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ : Ngõ 376 – Trần Phú – Cẩm Trung – Cẩm Phả – Quảng Ninh

Điện thoại /Fax: (0333).716.816– .860.516- .936.567- .710.111

Email : [email protected]

Website: tthcc.campha.gov.vn

2 – TỔ CHỨC BỘ MÁY:

1) Giám đốc: ông Trần Quốc Dân

 

– Ngày sinh : 20/06/1970
– Dân tộc : Kinh
– Trình độ chuyên môn :      Thạc sỹ QLGD
                                       Đại học Sư phạm Toán

– Trình độ lý luận chính trị : Cử nhân
– Điện thoại văn phòng : 0333.716.816
– Điện thoại di động : 0913.370.961
– Email: [email protected]

2) Phó Giám đốc: ông Nguyễn Duy Thanh

 

– Ngày sinh : 30/03/1970
– Dân tộc : Kinh
– Trình độ chuyên môn : Đại học Luật
– Trình độ lý luận chính trị : Trung cấp
– Điện thoại văn phòng : 0333.710.111
– Điện thoại di động : 0982.305.268
– Email: [email protected]

3- NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG:

 (Quy định tại Quyết định số 2773/QĐ-UBND ngày 11/10/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc thành lập Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả)
 

1 ) Niêm yết công khai minh bạch những pháp luật, thủ tục hành chính ( sách vở, hồ sơ … ) ; mức thu phí, lệ phí ( nếu có ) và thời hạn xử lý những loại việc làm ; tiến trình tiếp đón, giải quyết và xử lý hồ sơ, nghĩa vụ và trách nhiệm của những bộ phận, tổ chức triển khai, cá nhận tương quan. 2 ) Hướng dẫn tổ chức triển khai, cá thể khi đến liên hệ xử lý việc làm. 3 ) Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ của tổ chức triển khai, cá thể về xử lý thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền xử lý của thành phố Cẩm Phả ( theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh ) ; a. Trường hợp hồ sơ hợp lệ : Viết phiếu hẹn thời hạn trả hiệu quả theo lao lý đã công bố. b. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ : Hướng dẫn tổ chức triển khai, cá nhận triển khai xong hồ sơ theo pháp luật. 4 ) Thẩm định hồ sơ trình cấp có thẩm quyền quyết định hành động hoặc chuyển hồ sơ cho những phòng, ban tương quan xử lý ; đồng thời theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc những phòng, ban triển khai xử lý thủ tục, hồ sơ bảo vệ nội dụng và tiến trình ; trả tác dụng cho tổ chức triển khai, cá thể theo đúng thời hạn pháp luật. 5 ) Xây dựng Quy chế tổ chức triển khai hoạt động giải trí của Trung tâm, mối quan hệ giữa Trung tâm với Trung tâm Hành chính công tỉnh Quảng Ninh, những cơ quan, ban, ngành, đơn vị chức năng tương quan báo cáo giải trình Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả xem xét, quyết định hành động. 6 ) Phối hợp với những cơ quan tương quan điều tra và nghiên cứu những pháp luật của nhà nước về cải cách hành chính, chính quyền sở tại điện tử để tổng hợp, báo những yêu cầu với Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo giải trình cơ quan có thẩm quyền việc kiểm soát và điều chỉnh, bổ trợ hồ sơ, quy trình tiến độ xử lý thủ tục hành chính. 7 ) Đề xuất việc thay đổi và nâng cấp cải tiến nâng cao chất lượng ship hàng. 8 ) Quản lý nhân sự, gia tài, cơ sở vật chất, kỹ thuật của Trung tâm theo lao lý của pháp lý. 9 ) Thực hiện việc thu phí, lệ phí ( nếu có ) theo pháp luật. 10 ) Vận hành, đề xuất kiến nghị tăng cấp ứng dụng ứng dụng dịch vụ hành chính công ; tích hợp tài liệu hoạt động giải trí và thực thi công tác làm việc bảo mật an ninh mạng trong khoanh vùng phạm vi hoạt động giải trí của Trung tâm.

11) Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả giao.

4- NỘI QUY LÀM VIỆC:

NỘI QUY LÀM VIỆC CỦA
TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

 

I. LỊCH LÀM VIỆC

– Trung tâm Hành chính công thành phố Cẩm Phả thao tác vào những ngày thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5, thứ 6 trong tuần ; nghỉ thứ 7, chủ nhật và những ngày lễ hội, tết theo quy đinh.

–    Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân trong các ngày làm việc:

+ Buổi sáng : Từ 7 h30 ’ đến 11 h00 ’ + Buổi chiều : Từ 13 h30 ’ đến 16 h00 ’ ( Đầu giờ và cuối giờ thao tác mỗi buổi, cán bộ, công chức, viên chức làm công tác làm việc sẵn sàng chuẩn bị cho việc tiếp đón và trả tác dụng trong ngày )

II, NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM

 1. Nhiệm vụ

– Hướng dẫn, tiếp đón hồ sơ, thẩm định tính hợp pháp, hợp lệ của hồ sơ thủ tục hành chính mà tổ chức triển khai, cá thể nhu yếu xử lý theo quy trình tiến độ đã công khai minh bạch và pháp luật hiện hành của pháp lý ; in phiếu nhận hồ sơ và hẹn ngày trả hiệu quả cho tổ chức triển khai, cá thể. – Chuyển giao hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức triển khai ; cá thể đến bộ phận trình độ hoặc cơ quan chuyên môn có thẩm quyền theo pháp luật của pháp lý và của Lãnh đạo Trung tâm. – Nhận hiệu quả xử lý thủ tục hành chính từ những bộ phận, cơ quan chuyên môn có thẩm quyền theo phân công của Lãnh đạo Trung tâm. – Trả hiệu quả cho tổ chức triển khai, cá thể, thu phí, lệ phí ( nếu có ) theo pháp luật.

2. Trách nhiệm

– Đến cơ quan thao tác đúng giờ pháp luật : buổi sáng từ 7 h30 ’ đến 12 h00 ’ ; buổi chiều từ 13 h00 ’ đến 16 h30 ’. – Trong suốt thời hạn thao tác tại TT và ở những cơ quan, đơn vị chức năng tương quan khác phải đeo thẻ của Trung tâm và phục trang ngăn nắp, lịch sự và trang nhã đúng lao lý. – Có thái độ đúng mực, hòa nhã, xử lý những nhu yếu nhanh gọn ; có quan hệ ứng xử ân cần, văn minh, nhã nhặn so với những tổ chức triển khai cá thể ; không nhũng nhiễu gây sự phiền hà ; không được uống rượu, bia trước và trong giờ thao tác. – Có nghĩa vụ và trách nhiệm xử lý việc làm theo đúng thẩm quyền, trách nhiệm được phân công. Nghiêm túc chấp hành pháp lý và những lao lý khi thi hành công vụ. – Cán bộ, công chức, viên chức và hợp đồng lao động phải trọn vẹn chịu nghĩa vụ và trách nhiệm về tác dụng triển khai việc làm của mình và trực tiếp chịu nghĩa vụ và trách nhiệm hiệu quả thực thi nhứng việc làm chung trong tập thể có tương quan hoặc tham gia phối hợp ; có ý thực giữ gìn trật tự, vệ sinh chung và bảo vệ gia tài của cơ quan.

III. ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC CÁ NHÂN ĐẾN LÀM VIỆC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG

 1. Quyền lợi và nghĩa vụ

– Được hướng dẫn, lý giải và tiếp đón hồ sơ thủ tục hành chính theo nhu yếu, đúng lao lý của pháp lý và nằm trong pham vi được cho phép của Trung tâm ; Nhận phiếu hẹn trả tác dụng theo pháp luật của pháp lý và những pháp luật khác có tương quan ; – Được quyền khiếu nại với chỉ huy Trung tâm nếu cán bộ của Trung tâm có những việc làm sai lầm khi làm trách nhiệm ; – Nghiêm chỉnh chấp hành nội quy, lao lý và sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Hành chính công ; – Đến trụ sở Trung tâm đế xử lý việc làm đúng thời hạn pháp luật ; – Khai không thiếu, đúng những nội dung theo tờ khai, mẫu đơn và nộp đủ hồ sơ theo quy đinh của thủ tục hành chính đã được phê duyệt và công khai minh bạch tại Trung tâm Hành chính công. – Thông báo cho Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Trung tâm hoặc Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Cẩm Phả khi phát hiện cán bộ, công chức, viên chức của Trung tâm có những hành vị xấu đi hoặc gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân.

2. Nghiêm cấm

– Đến nộp hồ sơ và nhận tác dụng trong thực trạng say rượu, bia hoặc những chất kích thích khác ;

–    Mang chất nổ, chất cháy, vũ khí, chất độc, chất gây ô nhiễm môi trường;

– Mang gia súc, gia cầm hoặc súc vật khác vào Trung tâm ; – Có lời nói, hành vi xúc phạm đến danh dự, uy tín của cơ quan nhà nước, cán bộ tiếp công dân và những hành vi khác như : kích động, lôi kéo, nằm vạ, chửi rủa, sỉ nhục ăn nói thô tục. – Trang phục không đúng với chuẩn mực đạo đức và thuần phong mỹ tục của người Nước Ta. /.

Source: gauday.com
Category: Điện Gia Dụng

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

GauDay Crypto news and market tracking in real time
Logo
Enable registration in settings - general