Reading – Unit 12 trang 128 Tiếng Anh 12 – https://gauday.com

Lựa chọn câu nhằm coi giải thuật thời gian nhanh rộng

Before

Before You Read

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions.

( Làm việc mỗi st666 có uy tín không
ng. Nhìn hình và vấn đáp thắc mắc. )

1. Can you name the sport in the picture?

( Quý Khách hoàn toàn có thể nêu thương hiệu môn hình dáng thể thao vào bức tranh ? )

2. Where is it played?

( Nó đc đùa sống đâu ? )

3. How do people play it?

( Mọi địa cầu đùa chúng cũng như ra làm sao ? )

Lời giải chi tiết:

1. It’s water polo.

( Đó được xem là bóng nước. )

2. It’s played in a pool.

( Nó đc đùa vào 1 đại dương tập bơi. )

3. People play it with a ball, which is passed to each other by hand or advanced with the head over the water between the player’s arms.

( Mọi địa cầu nghịch chúng bởi 1 trái bóng, đc truyền mang lại nhau bởi tay hay nâng quá cao đầu bên trên mặt nước thân nhị cánh tay của trái đất đùa. )

While Text

While You Read

Read the passage and do the tasks that follow.

( Đọc đoạn văn và có tác dụng bài bác tập kèm đi theo. )

Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long và trăng tròn metres wide, with a goal tam metres high và at least 0.9 metre above the water. The goal is marked by vertical posts, a crossbar và a net .
There are seven players per đội, six swimmers và a goalie. The trang chính nhóm wears White caps, the visiting nhóm xanh ones và the goalies wear red caps with the number một in Trắng .
Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool & both teams sprint for it from their own goal lines. The ball can be advanced by passing with one hand or swimming with the head above the water & the ball between the arms so it rides on the wave created by the swimmer’s head. No player except the goalie can hold the ball with both hands .
Defensive players are not allowed phệ interfere with the opponent’s movements unless the player is holding the ball. Major fouls are penalized by one minute in the penalty box & a player is ejected after committing five personal fouls .
For minor fouls, such as holding or punching the ball, a không lấy phí throw is awarded from the spot of the foul. At least two players must touch the ball after a không tính tiền throw before a goal can be scored .
A game is divided into quarters ranging from five mập eight minutes in length. After a tie, there are two overtime periods of three minutes each. If the game is still tied after the overtime periods, two teams continue lớn play tam – minute overtime until the referee’s decision is made .

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Môn bóng nước đc đùa vào đại dương ( bơi lội ) sâu 1,8 mét, nhiều năm 30 mét và bao la trăng tròn mét. Với cầu môn ( khung thành ) tăng cao tam mét và tăng cao bên trên mặt nước tối thiểu 0,9 mét. Khung thành đc ghi lại bởi nhị trụ thẳng đứng, 1 thanh ngang và lưới .
Có 7 cầu thủ sống mọi nhóm : sáu tay bơi lội và 1 thủ môn. Đội ngôi nhà nhóm nón Trắng, team khách hàng team nón xanh dương và những thủ môn team nón đỏ mang khoản một color Trắng .
Giống cũng như bóng đá, cuộc tranh tài mở màn có quả banh sống TT biển tập bơi và nhị nhóm bơi lội nhanh chóng tới chúng tự con đường cầu môn của gia đình bạn. Quá banh hoàn toàn có thể đc giả đến trước bởi vì chuyền bởi tay hay bơi lội mang đầu bên trên nước và trái banh thân nhị cánh tay, cho nên quả banh lướt bên trên sóng xây dừng phải bởi vì đầu của cầu thủ. Không 1 cầu thủ làm sao trừ thủ môn mang thề giữ lại banh mang cả nhị tay .
Hậu vệ ko đc can thiệp trong chuyển dời của đốì phướng trừ phi cầu thủ đang được giữ lại banh. Những hỏng nặng nề bị phân phát 1 phút vào chốn cấm địa và 1 cầu thủ bị xua ra không tính sau lúc tự động thành viên phạm năm hỏng .
Đối với hư nhẹ nhõm, cũng như bắt hay nhấn bóng, 1 trái ném chủ quyền đc thưởng trường đoản cú nơi phạm hỏng. Ít nhất nhì cầu thủ bắt buộc va bóng sau trái ném chủ quyền trước lúc bàn chiến hạ đc ghi
Một màn đấu đc phân tách thành những hiệp trường đoản cú 5 tới tám phút. Sau 1 ải hòa, với nhị dịp đính thêm tiếng, mọi đợt ba phút. Nếu round đấu nhưng vẫn vẫn còn hòa sau các dịp gắn thêm h, nhị team liên tục nghịch đính 1 dịp lắp h tam phút mang đến tới lúc trọng tài quyết định hành động.

While 1

Task 1: Work in pairs. Match the words in column A with their meanings in column B.

( Làm việc mỗi song. Ghép các tự sống cột A sở hữu nghĩa của bệnh sống cột B. )

A

  B

1. opponent
2. penalize
ba. eject
bốn. foul
5. tie
a. phệ make someone leave a game
b. an action in sports that is against the rules
c. to punish a đội or player who breaks the rules
d. a situation in a game when two teams have the same scores
hoảng hồn. someone who tries Khủng defeat another person in a competition

Lời giải chi tiết:

1. opponent – e. someone who tries to defeat another person in a competition

( đối thủ cạnh tranh – một toàn cầu cố gắng nỗ lực nhằm vượt mặt 1 toàn cầu nổi bật vào 1 cuộc thi )

 2. penalize – c. to punish a team or player who breaks the rules

( đạp vạc – nhằm phân phát 1 nhóm hay địa cầu đùa phạm luật những lệ luật )

 3. eject – a. to make someone leave a game

( xua – nhằm làm cho đến ai đấy tránh 1 game show )

 4. foul – b. an action in sports that is against the rules

( quả dụng cụ – 1 hành vi vào hình dáng thể thao ấy được xem là quả mang những lệ luật )

 5. tie – d. a situation in a game when two teams have the same scores

( hòa – 1 trường hợp vào 1 game show lúc nhị team với cộng khoản nơi )

While 2

 Task 2: Complete the following sentences, using the information from the passage.

( Điền các câu sau, sài thông báo từ bỏ khúc văn. )

1. Water polo is played in a pool……….metres deep,……….long and……….wide.

2. The home team wears………, the visiting team wears ……………and the goalies wear……………..

3. Both teams sprint for the ball from…………….

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as…………….

5. A game is divided into quarters ranging from………….in length.

Lời giải chi tiết:

1. Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide.

( Bóng nước đc đùa vào 1 đại dương bơi lội sâu 1,8 mét, lâu năm 30 mét và bát ngát đôi mươi mét. )

Thông tin: (cầu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool 1.8 metres deep, 30 metres long and 20 metres wide, with a goal 3 metres high and at least 0.9 metre above the water.

2. The home team wears white caps, the visiting team wears blue caps and the goalies wear red caps with the number 1 in white.  

( Đội công ty ngôi nhà team nón Trắng, team khách hàng nhóm nón blue và thủ môn nhóm nón đỏ mang lượng một color Trắng. )

Thông tin: (đoạn 2) “The home team wears white caps, the visiting team blue ones and the goalies wear red caps with the number 1 in white.”

3. Both teams sprint for the ball from their own goal lines.

( Cả nhì team đẩy trái bóng từ bỏ vén xuất hành. )

Thông tin: (đoạn 3) “Like football, the game begins with the ball in the centre of the pool and both teams sprint for it from their own goal lines.”

4. A free throw is awarded for minor fouls, such as holding or punching the ball.

( Một trái ném phát hòa bình đc trao mang đến các trộn phạm hư ốm, ví dụ điển hình cũng như nắm tốt đấm trong bóng. )

Thông tin: (đoạn 5) “For minor fouls, such as holding or punching the ball, a free throw is awarded from the spot of the foul.”

5. A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length.

( Một game show đc phân chia thành những hiệp trường đoản cú 5 tới tám phút. )

Thông tin: (cầu đầu đoạn cuối cùng) “A game is divided into quarters ranging from five to eight minutes in length.”

While 3

Task 3: Work in pairs. Ask and answer the following questions.

( Làm việc mỗi song. Hỏi và vấn đáp các câu hỏi sau. )

1. Where can people play water polo?

( Người ta hoàn toàn có thể nghịch bóng nước sống đâu ? )

2. Where is the ball when the game starts?

( Bóng sống đâu lúc màn đấu mở màn ? )

3. How can the ball be advanced? 

( Làm ra làm sao nhằm trái bóng đc nâng quá cao ? )

4. Which players are allowed to hold the ball with both hands?

( Người đùa làm sao đc phép duy trì cả nhị tay ? )

5. What happens to a player who commits five personal fouls?

( Điều gì xảy ra có 1 cầu thủ phạm hỏng cá thể ? )

Lời giải chi tiết:

1. People can play it in a pool.

( Mọi nhân loại hoàn toàn có thể nghịch chúng vào 1 biển tập bơi. )

Thông tin: (câu đầu đoạn 1) “Water polo is played in a pool”

2.  It is in the centre of the pool.

( Đó được xem là vào TT của biển bơi lội. )

Thông tin: (đoạn 2) “the game begins with the ball in the centre of the pool”

3. Ball can be advanced by passing within a hand or swimming with the head above the water and the ball between the arms so it rides on the waves created by the swimmer’s head.

( Bóng hoàn toàn có thể đc nâng tăng cao bởi phương pháp truyền đi bởi tay hay tập bơi có đầu bên trên mặt nước và bóng thân những cánh tay nhằm chúng cưỡi bên trên sóng gây ra ra vì đầu của nhân loại bơi lội. )

Thông tin: (đoạn 3) “The ball can be advanced by passing with one hand …”

4. Only the goalies can hold the ball with both hands.

( Chỉ mang các cầu thủ thế hệ đc duy trì trái bóng bởi cả nhì tay. )

Thông tin: (đoạn 3) “No player except the goalie can hold the ball with both hands.”

5. He is ejected from the same after committing five personal fouls.

( Anh ta bị xua ra ngoài cộng 1 khi sau lúc xác nhận 5 hư cá thể. )

Thông tin: (đoạn 4) “a player is ejected after committing five personal fouls.”

After

After You Read

Work in groups. Make a comparison between football and water polo, using the following suggestions.

( Làm việc mỗi đội. So sánh thân bóng đá và bóng nước, sử dụng các lưu ý sau. )
– place phệ play ( địa điểm nhằm đùa )
– number of players ( con số con người đùa )
– main rules ( phương pháp thiết yếu )
– length of game ( thời lượng nghịch )

Lời giải chi tiết:

Football

Water polo

Place phệ play on a pitch or a playground in a pool
Number of players 11 7
Main rules – the ball is advanced with a fool ;
– only the goalie can hold the ball in hands ;
– a touch of the ball on the arm or hand is awarded with a shot from the spot of the foul .
– major foul in the penalty area is awarded a penalty from a penally spot
– a player is ejected when be received a red thẻ .
– minor foul, such as holding or punching the ball, is awarded with a không lấy phí throw the foul ;
– major foul is penalized by one minute in the penally box :
– a player committing five personal fouls is ejected .
Length of game two halves, 45 minutes each from 5 phệ tám minutes in length .

Tạm dịch: 

 

Bóng đá 

Bóng nước

Địa điểm đùa bên trên Sảnh hay sân chơi vào bồn
Số địa cầu đùa 11 7
Luật nghịch bao gồm – trái bóng đc nâng tăng cao sở hữu 1 kẻ dại dột ;
– chỉ với tiềm năng hoàn toàn có thể duy trì bóng vào tay ;
– Một cú đụng bóng bên trên cánh tay hay bàn tay đc trao bởi 1 cú đánh đấm trường đoản cú khu vực phạm hư .
– hư thiết yếu vào khoanh vùng phát đc trao 1 cú đạp phân phát trường đoản cú 1 địa điểm hình phạt .
– Một mọi người đùa bị mẫu mã ra ngoài sảnh lúc nhấn đc thẻ đỏ .
– hư bé dại, ví dụ điển hình cũng như duy trì hay đấm bóng, đc Tặng Ngay mang 1 cú ném không lấy phí
– phạm hỏng mập bị vạc 1 phút vào khung hình phạt :
– Một cầu thủ phạm 5 hỏng cá thể tiếp tục bị kiểu dáng .
Thời gian đùa 2 hiệp, 45 phút mọi hiệp từ bỏ 5-8 phút vào một màn

Source: https://gauday.com

See also  dreaded tiếng Anh là gì?

Related Posts